Розвиток законодавства

Відділ розвитку законодавства відіграє провідну роль у діяльності БО \"Центр комерційного права\". Більшість цілей Центру досягається в результаті роботи саме цього відділу. Реалізуючи місію Центру, відділ:

  • проводить моніторинг нормативно-правових актів та оцінку стану комерційного права, розробляє прогнози та рекомендації щодо здійснення реформи комерційного права в Україні;
  • здійснює дослідження стану правового регулювання окремих суспільних чи економічних відносин та аналіз практики застосування законодавства;
  • сприяє гармонізації законодавства України у сфері комерційного права із законодавством Європейського Союзу;
  • розробляє законопроекти та надає практичну допомогу робочим групам і розробникам проектів законів та інших нормативних актів;
  • здійснює правову експертизу законопроектів на прохання комітетів Верховної Ради, Міністерства Економіки, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України інших державних установ;
  • розробляє зміни і доповнення як до діючого законодавства так і до проектів законодавчих актів;
  • сприяє здійсненню правової просвіти підприємців;
  • сприяє утворенню інтелектуального простору для обміну інформацією серед правників.
 

Анонсовані заходи