Програма «Реформа системи виконання судових рішень та нотаріату» (MCC)

Програма «Реформа системи виконання судових рішень та нотаріату» (MCC) має на меті створити інфраструктуру, яка:

  • по-перше, підвищить ефективність системи виконавчого провадження,
  • по-друге, зменшить можливості для корупції у системі нотаріату.

Цілі програми:

1) збільшити відсоток виконаних судових рішень;

2) зменшити можливості для корупції шляхом розробки й втілення механізмів контролю за судовими виконавцями та їх діями;

3) забезпечити створення та розвиток професійного самоврядування нотаріусів;

4) розвиток дієвої системи інспектування.

Основні компоненти проекту:

I. Удосконалення системи виконавчого впровадження, що включає такі види діяльності:

  1. Організація семінарів та просвітніх програм для громадськості з метою забезпечення пріоритетної уваги до питань виконавчого впровадження з боку судової влади, політиків та бізнесу в Україні та розуміння ними суті реформ. Просвітні програми сприяють формуванню усвідомленої потреби підприємців та фінансових установ у належному виконанні судових рішень, вимог до ДВС забезпечити належні процеси і процедури провадження.
  2. Надання допомоги Міністерству юстиції у впровадженні реформи на законодавчому та інституційному рівні, а також ДВС – в удосконаленні поточних процесів та процедур впровадження.
  3. Реалізація цілісної і комплексної програми підтримки правових процесів та процесуальних реформ.

II. Усунення можливостей для корупції в системі нотаріату, що передбачає виконання наступних завдань:

1. Надання допомоги в розробці правових та регуляторних засад для управління у галузі нотаріальної діяльності, зокрема, для професійного самоврядування нотаріусів:

  • побудова системи нотаріату в Україні, яка відповідає основним принципам нотаріату латинського типу та Ради нотаріусів ЄС;
  • організація засідань експертних груп для оцінки стану, визначення потреб у реформі;
  • розробка стратегії реформування системи нотаріату;
  • забезпечення широкої участі правничої громадськості у розробці законопроекту шляхом проведення громадських слухань і круглих столів;
  • забезпечення підвищення кваліфікації практикуючих нотаріусів.

2. Надання допомоги у створенні організації професійного самоврядування нотаріусів.

3. Надання допомоги у розробці та втіленні вичерпної системи анонімного тестування нотаріусів.

4. Надання допомоги в розробці та втіленні неупередженої та справедливої системи перевірки практикуючих нотаріусів.