Як зареєструвати підприємницьку діяльність

У 2005 році Центр комерційного права випустив нову редакцію посібника «Як зареєструвати підприємницьку діяльність» (далі - посібник). Здавалося б, що минуло не багато часу. Однак законодавство не стоїть на місті, а постійно змінюється. У тому числі й у сфері державної реєстрації суб\'єктів підприємництва.

Враховуючи той, факт, що посібник користується великим попитом серед підприємців,  ми намагаємось підтримати його в актуальному стані. З цією метою, ми пропонуємо вам короткий огляд тих змін, які, на нашу думку, є найбільш важливими. Якщо перед вами постане завдання зареєструвати підприємницьку діяльність, -скористайтесь цим оглядом. Впевнені, разом з матеріалом, викладеним у посібнику, він суттєво спростить для вас це процес.

Насамперед зазначимо, що від моменту підготовки другого видання посібника в Україні реально запрацювала система реєстрації за принципом «єдиного вікна». Це стало можливим завдяки тому, що органи, які здійснюють післяреєстраційні процедури (податкові органи, органи Пенсійного фонду України та Фондів соціального страхування), привели свої нормативні акти у відповідність до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 № 755-IV.

Як наслідок - реальне спрощення процедур реєстрації підприємницької діяльності. Адже тепер вам не потрібно відвідувати багато державних органів. Все можна зробити в одному місці.

Так, суттєвих змін зазнав порядок взяття фізичних осіб - підприємців і юридичних осіб на облік платників податків в органах державної податкової служби.

Сьогодні податкові органи беруть підприємців на облік на підставі відомостей з реєстраційної картки на проведення державної реєстрації, які вони отримують від державного реєстратора. Тобто, ви тепер не зобов\'язані самостійно подавати документи до податкових органів. Більше того, вам навіть не треба відвідувати податкову для того, щоб отримати довідку про взяття на облік (форма № 4-ОПП). Податківці зобов\'язані надіслати її вам листом.

Однак знайте, якщо вам з певних причин необхідно терміново стати на облік у податковому органі й отримати відповідну довідку, ви маєте право самостійно звернутись до податківців. У цьому випадку необхідно діяти так, як описано у посібнику
(дивись глави 1.2 та 2.9 посібника).

Крім того, змінився й порядок перереєстрації в податкових органах. Вона також може відбуватися на підставі інформації органів державної реєстрації, без участі платника податків.

Більш детально про ці та інші зміни ви можете дізнатись з оновлених розділів 4, 5, 7, 8  Порядку обліку платників податків, зборів (обов\'язкових платежів), який затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 19.02.98 № 80.

Незначних змін зазнав порядок реєстрації підприємців як платників податку на додану вартість. Зокрема, змінилась форма реєстраційної заяви, яку необхідно подавати до податкового органу. З новою формою, а також іншими - менш суттєвими змінами ви можете ознайомитись в Положенні про реєстрацію платників податку на додану вартість, яке затверджено наказом Державної податкової адміністрації України від 01.03.2000 № 79.

Кардинально змінився порядок взяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України.

Насамперед, зазначимо, що він тепер регулюється іншим нормативно-правовим актом, а саме - Порядком узяття на облік та зняття з обліку в органах Пенсійного фонду України юридичних осіб та фізичних осіб -підприємців як платників страхових внесків, який затверджено Постановою правління Пенсійного фонду України від 10.10.2006 № 14-4.

Знайте, сьогодні узяття на облік здійснюється органами Пенсійного фонду України на підставі відомостей з реєстраційної картки, яку надають державні реєстратори. А повідомлення про взяття на облік як платника страхових внесків надсилається
страхувальнику поштою з повідомленням про вручення. Зробити це органи Пенсійного фонду повинні наступного робочого дня з дня взяття на облік. Хоча на практиці цей термін витримують не завжди.

Для знятті з обліку тепер також не обов\'язково багато разів відвідувати пенсійні органи. Адже відповідна процедура суттєво спростилась і станом на липень 2008 року вона має такий вигляд:

  1. Державний реєстратор надсилає органу Пенсійного фонду України повідомлення про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженого ними органу щодо припинення юридичної особи (або про рішення фізичної особи -підприємця щодо припинення нею підприємницької діяльності).
  2. В 10-денний термін проводиться документальна перевірка платника щодо правильності обчислення та сплати страхових внесків. На основі акта перевірки платник розраховується з органом Пенсійного фонду України.
  3. Орган Пенсійного фонду України закриває справу платника після остаточного погашення ним недоїмки зі сплати страхових внесків та інших платежів до бюджету Пенсійного фонду України або передачі боргу за місцезнаходженням правонаступника.Після цього, підприємцю видається довідка про відсутність заборгованості, яку необхідно подати державному реєстратору.
  4. Після одержання відомостей з реєстраційної картки про державну реєстрацію припинення юридичної особи (або державної реєстрації припинення фізичної особи підприємця), наданих державним реєстратором, органи Пенсійного фонду України знімають з обліку платника, та надсилають йому поштою з повідомленням про вручення повідомлення про зняття з обліку.

Аналогічні зміни відбулись і в процедурах взяття на облік та зняття з обліку у фондах загальнообов\'язкового державного соціального страхування. Ці зміни є подібними до описаних вище. Тому детально ми зупинятись на них не будемо. Пропонуємо вам лише посилання на нормативні акти, де ви можете більш детально ознайомитись з новими вимогами:

  • стосовно обліку в органах Фонду загальнообов\'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття -дивись розділ 3 Інструкції про порядок обчислення і сплати внесків на загальнообов\'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття та обліку їх надходження до Фонду загальнообов\'язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття, затвердженої наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 18.12.2000 № 339;
  • стосовно обліку в органах Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України -дивись розділ 3 Інструкції про порядок перерахування, обліку та витрачання страхових коштів Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України від 12.07.2007 № 36;
  • стосовно обліку в органах Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності - дивись розділ 2 Інструкції про порядок надходження, обліку та витрачання коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженої постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати
    працездатності від 26.06.2001 № 16.

Ще одна приємна зміна стосується порядку включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. На сьогоднішній день підставою для внесення до цього Реєстру або виключення з нього даних щодо суб\'єктів, а також внесення змін до Реєстру є надходження від державного реєстратора до органу державної статистики інформації про вчинення відповідних реєстраційних дій.

Тобто, підприємець тепер позбавлений обов\'язку подавати відповідні документи самостійно. Однак довідки з цього Реєстру (довідки зі статистики) все ж доведеться отримувати самостійно. Вони видаються органами державної статистики на запит
суб\'єктів підприємницької діяльності у п\'ятиденний строк.

Більш детально із зазначеними змінами ви можете ознайомитись у Положенні про Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, яке затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 22.01.1996 № 118.