Наглядова Рада чи Рада директорів: що обирати? Пошук оптимального рішення за допомогою аналізу регуляторного впливу

image1 image2
 На фото: М.Лібанов, М.Гусак, С.Юргелевич

10 грудня 2014 року за круглим столом, організованим Центром комерційного права та Професійною асоціацією корпоративного управління (ПАКУ), відбулося громадське обговорення існуючої та альтернативних моделей корпоративного управління  в пошуках оптимального для України підходу за допомогою застосування аналізу регулятивного впливу (АРВ) як інструменту державної регуляторної політики. В заході взяли участь народні депутати України VII та VIIIскликань, представники Апарату ВРУ, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України, профільних Міністерств, судді, науковці та практики. 

image3За словами Директора Центру Валентини Данішевської, «Регуляторні рішення повинні бути виважені, а регулювання – розумне. Тільки в такий спосіб ми досягнемо зростання довіри інвесторів та підвищення рівня залучення інвестицій в економіку України, включаючи іноземні інвестиції та інвестиції населення».

 

 

    

 

image4Питання – чи є існуюча модель корпоративного управління оптимальною для України? – вперше було поставлено перед експертною спільнотою ПАКУ, голова правління якої, Олександр Окунєв, окреслив особливості однорівневої (рада директорів, що включає виконавчих та не виконавчих директорів) та дворівневої (наглядова рада та виконавчий орган) моделей, які використовуються у різних країнах світу. ЦКП, скориставшись інструментарієм аналізу регуляторного впливу, дійшов до висновку про доцільність запровадження в Україні «опціональної» моделі, яка передбачає можливість акціонерного товариства самостійно обирати одно- чи  дворівневу структуру ради директорів.      

 

libanov2В ході засідання обговорювалися проблемні питання законодавчого регулювання корпоративного управління в Україні, практику формування та взаємодії органів українського акціонерного товариства  та відповідні світові тенденції.

При впровадженні зарубіжного досвіду, важливо враховувати особливості українських акціонерних товариств, які з одного боку, характеризуються високим рівнем концентрації капіталу, з іншого – наявністю величезної кількості найдрібніших акціонерів, що залишилися після проведення приватизації, та не впливають на управління товариством, - наголосив Директор департаменту аналізу, стратегії та розвитку законодавства НКЦПФР Максим Лібанов.  

 

image6За результатами обговорення учасники заходу підтримали пропозицію запровадження в Україні альтернативної, «опціональної»  моделі корпоративного управління як такої, що найбільше відповідає викликам сьогодення та здатна досягти цілей державного регулювання.

Як зазначив Віце-президент ПрАТ «КІНТО» Анатолій Федоренко: «Важливо, що в підсумку ми пропонуємо неризиковану модель розвитку подій. Я підтримую однорівневу модель управління за умови, що вибір здійснюється на добровільній основі, не заперечуючи, при цьому, право вибору дворівневої моделі».

 

image7На фото: Ксенія Ляпіна

image8На фото: С.Козін, Б.Матківський

Ксенія Ляпіна, народний депутат України VII скликання, наголосила, що: «Суть АРВ – проаналізувати переваги та недоліки і обрати кращий варіант. Необхідно підвищувати поінформованість про можливості АРВ – це поле роботи для всіх».

Учасники заходу, та зокрема Богдан Матківський, Секретар Комітету з питань економічної політики новообраного парламенту, подякували Центру та ПАКУ за якісну роботу та представлений в результаті АРВ.