Утворення організаційного комітету з підготовки І з'їзду приватних виконавців України

27 жовтня Центр комерційного права організував проведення засідання ініціативної групи з підготовки І з’їзду приватних виконавців України, на яке були запрошені усі приватні виконавці – делегати З’їзду та інші особи, заінтересовані у реформі системи виконання судових рішень.

У засіданні взяли учать сім приватних виконавців, експерти Центру комерційного права, програми USAID «Нове правосуддя», Проекту ЄС «Підтримка реформ у сфері юстиції в Україні» та Мінюсту.

Рішенням ініціативної групи був утворений Організаційний комітет з підготовки І з’їзду приватних виконавців України у складі 7 осіб. До Оргкомітету увійшли приватні виконавці: Андрій Авторгов (м. Київ), Павло Говоров (Київська область), Іван Жаботинський (м. Київ), Володимир Попляк (Харківська область), Владислав Татарченко (м. Київ). Головою комітету обрано найстаршого за віком приватного виконавця Сергія Ніколаєва (Київська область), секретарем – Романа Вараву (м. Київ).

Під час засідання обговорили проекти порядку денного з’їзду, Положення про проведення з'їзду приватних виконавців України, Статуту Асоціації приватних виконавців України та Кодексу професійної етики, питання формування бюджету Асоціації приватних виконавців та визначення розміру членських внесків.

Найбільш жваві дискусії викликати положення, що стосуються виконання  посадовими особами Асоціації (головою асоціації, його заступниками, членами ревізійної комісії) своїх обов’язків на платній чи безоплатній основі, суміщення посад в органах Асоціації, Кваліфікаційній та Дисциплінарній комісії, переобрання ради приватних виконавців регіону в разі збільшення кількості виконавців у регіоні, порядку висування й самовисування кандидатів на посади в органах Асоціації, Кваліфікаційній та Дисциплінарній комісіях, формування кошторису асоціації та розміру членських внесків.

Організаційний комітет вирішив, що усі дискусійні питання мають бути обговорені максимальною кількістю приватних виконавців у соціальних мережах. Крім того, ці питання мають стати предметом обговорення з іноземними експертами на Міжнародній конференції «САМОВРЯДУВАННЯ ПРИВАТНИХ ВИКОНАВЦІВ УКРАЇНИ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД НА ДОПОМОГУ УКРАЇНСЬКІЙ СИСТЕМІ», яка відбудеться 31 жовтня 2017 року у м. Києві.

Центр комерційного права, у свою чергу, розмістив усі проекти документів, які має прийняти І з’їзд приватних виконавців України, на своєму сайті (http://www.commerciallaw.com.ua) у рубриці «Обговорення проектів», а також надіслав на електронні адреси усім делегатам з’їзду.