Переклади

РЕГЛАМЕНТ ЄС № 1060/2009 ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ

ТА РАДИ ЄВРОПИ

від 16 вересня 2009 р.

СТОСОВНО КРЕДИТНО-РЕЙТИНГОВИХ АГЕНЦІЙ

(Текст стосується Європейської економічної зони)

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТ ТА РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ,

Беручи до уваги Договір про створення Європейського співтовариства, зокрема його статтю 95,

Беручи до уваги пропозицію Комісії,

Беручи до уваги висновок Європейського соціального та економічного комітету1,

Беручи до уваги висновок Європейського центрального банку2,

Діючи відповідно до процедури, викладеної у статті 251 Договору3,

У зв’язку з тим, що:

1) Кредитно-рейтингові агенції грають важливу роль на світових ринках цінних паперів та банківських послуг, оскільки кредитні рейтинги... Детальніше

ДетальнішеРегламент ЕС № 1060/2009 Стосовно кредитно-рейтингових агенцій