Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів»

Проект від 2015-02-05

Законопроект розроблений робочою групою при Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, в складі якої працювали представники цього Міністерства, Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку,  Центру комерційного права, Асоціації правників України.

Законопроектом передбачається:

 • запровадження похідного позову;
 • скасування чинного обмеження на кількість акціонерів приватних акціонерних товариств (наразі - не більше 100 акціонерів). Це дозволить тим АТ, які мають більше 100 акціонерів, не переходити примусово в публічні АТ і не вдаватись до обтяжливих процедур;
 • уточнення визначення ціни цінних паперів АТ у випадках, коли вони підлягають обов’язковому викупу;
 • заборона АТ придбавати власні акції, що розміщуються;
 • зняття заборони на виплати дивідендів безпосередньо АТ (без участі посередників);
 • перші кроки щодо запровадження інституту незалежних директорів;
 • неможливість звільнення правління без одночасного призначення нового складу (щоб не допустити втрату керованості АТ);
 • удосконалення порядку проведення загальних зборів;
 • удосконалення порядку обрання наглядової ради та її діяльності;
 • унеможливлення ухилення менеджерів від відшкодування шкоди в повному обсязі (умова договору, що зменшує відповідальність менеджера, є нікчемною);
 • удосконалення порядку придбання акцій товариства за наслідками придбання контрольного пакета акцій;
 • удосконалення порядку вчинення значних правочинів і правочинів з заінтересованістю;
 •  удосконалення порядку перетворення АТ на інше товариство тощо.