Проект Закону України “Про аукціони”

Глава 1. Загальні положення

Стаття 1. Договори, що укладаються на аукціоні

1. Договір купівлі-продажу та найму (оренди) укладається на аукціоні у випадках, встановлених законом. Договір купівлі-продажу та найму (оренди) може бути укладений на аукціоні також за бажанням продавця або наймодавця (орендодавця).

2. Для цілей цього Закону укладення кожного договору вважається окремим аукціоном.

Стаття 2. Укладення договору на аукціоні

1. Договір укладається від імені власника майна, кредитора у зобов’язанні. Договір купівлі-продажу рухомих речей може укладатися від імені організатора аукціону.

2. На аукціоні не може бути використане переважне право купівлі майна, крім випадків, передбачених законом.

3. Укладений на аукціоні договір не підлягає нотаріальному посвідченню.

Стаття 3. Договір про проведення аукціону

1. За договором про проведення аукціону організатор аукціону зобов’язується за свій рахунок провести аукціон та укласти договір з його переможцем, а замовник – сплатити організатору аукціону обумовлену договором винагороду.

2. До договору про проведення аукціону застосовуються правила про комісію (при укладенні договору організатором від свого імені) або доручення (в інших випадках), якщо інше не встановлено цим Законом.

3. Після опублікування оголошення про проведення аукціону організатор може відмовитися від договору лише у випадку, коли проведення аукціону стало неможливим з причин, за які організатор аукціону не відповідає.

4. Організатор аукціону не може застосовувати притримання майна, виставленого на аукціон, для забезпечення своїх вимог до замовника.

Стаття 4. Строк проведення аукціону

1. Організатор аукціону повинен провести аукціон протягом двох місяців з дня укладення договору про проведення аукціону, якщо інше не встановлене законом або договором.

Стаття 5. Вимоги до Інтернет-сайтів

1. При проведенні аукціонів в електронній формі (електронних торгів), а також при розміщенні оголошення про проведення аукціону та відомостей про результати аукціону на сайтах технологічні та програмні засоби повинні забезпечувати всім бажаючим можливість пошуку інформації за датою розміщення оголошення, датою та місцем проведення аукціону, видом майна, ціною, видом договору, що укладається, а також можливість анонімного перегляду, копіювання та роздрукування інформації на основі поширених веб-оглядачів та редакторів, без необхідності застосування спеціально створених для цього технологічних та програмних засобів, цілодобово, без обмежень та стягнення плати.

2. Інформація повинна містити відомості про час її розміщення.

3. Інформація повинна бути доступна на сайтах протягом 10 років з дня проведення аукціону.

4. Відомості, які відповідно до цього Закону підлягають розміщенню на сайті уповноваженого центрального органу виконавчої влади, повинні бути безоплатно розміщені цим органом протягом п’яти днів з дня їх одержання, якщо інше не встановлено цим Законом.

Стаття 6. Відміна проведення аукціону

1. Проведення аукціону може бути відмінене в разі порушення встановленого порядку його підготовки та проведення, а також в інших випадках, встановлених законом. Організатор зобов’язаний відмінити проведення аукціону у разі, якщо порушення може перешкодити укладенню договору на найкращих умовах.

2. У разі відміни аукціону організатор сплачує учасникам, які внесли гарантійний внесок, штраф у розмірі 20 відсотків гарантійного внеску, якщо не доведе, що відміна проведення аукціону сталося через обставини, за які організатор не відповідає.

Стаття 7. Визнання недійсними договорів, укладених з порушенням порядку підготовки та проведення аукціону

1. Договір, укладений на аукціоні, проведеному з порушенням встановленого законом порядку його підготовки або проведення, яке перешкодило або могло перешкодити укладенню договору на умовах, найбільш вигідних для продавця або наймодавця (орендодавця), може бути визнаний недійсним за позовом продавця або наймодавця (орендодавця).

Стаття 8. Відповідальність організатора аукціону перед особами, які не змогли взяти участь або перемогти на аукціоні

1. У разі, якщо порушення порядку підготовки та проведення аукціону перешкодило зацікавленій особі взяти участь або перемогти на аукціоні, організатор аукціону зобов’язаний сплатити такій особі штраф у розмірі гарантійного внеску або у розмірі трьох відсотків ринкової вартості майна (права користування майном), в залежності від того, який розмір є більшим.

 

Глава 2. Підготовка до проведення аукціону

 

Стаття 9. Визначення початкової ціни

1. Якщо початкова ціна не встановлена договором про проведення аукціону, вона встановлюється організатором аукціону на підставі оцінки, проведеної відповідно до законодавства про оцінку майна і майнових прав та професійну оціночну діяльність та про оцінку земель. У цьому випадку початкова ціна не може бути нижчою від 70 відсотків вартості майна (плати за надання майна у користування), визначеної шляхом оцінки.

2. Якщо договір найму (оренди) укладається на умовах внесення плати за надання майна у користування періодичними платежами, початковою ціною є перший платіж.

Стаття 10. Порядок оголошення та повідомлення про проведення аукціону

1. Організатор аукціону не пізніше як за 15 днів до дня початку аукціону оприлюднює за місцем його проведення у місцевому друкованому засобі масової інформації (при проведенні електронних торгів – на своєму сайті), а також на сайті уповноваженого центрального органу виконавчої влади оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником. Якщо такі особи у разі перемоги на аукціоні мають право сплатити ціну у розмірі, зменшеному на певну суму, про це має бути вказано у письмовому повідомленні.

2. При продажу на аукціоні права вимоги про проведення аукціону також повідомляється боржник.

3. При продажу або передачі в найм (оренду) на аукціоні нерухомого майна оголошення повинно бути також розміщене на нерухомому майні.

4. Організатор аукціону забезпечує доступ до інформації про майно, що підлягає продажу або наданню в найом (оренду), а також можливість ознайомитися з майном за його місцезнаходженням.

Стаття 11. Зміст повідомлення про проведення аукціону та оголошення про проведення аукціону у місцевому друкованому засобі масової інформації та на об’єкті нерухомого майна

1. Повідомлення та оголошення про проведення аукціону повинні містити відомості про:

майно, що продається або віддається в найом (оренду), та його місцезнаходження;

вид договору, що укладається на аукціоні;

час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - сайт, на якому проводиться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги);

початкову ціну;

строк, на який майно надається у користування, та періодичність платежів, якщо укладається договір найму (оренди);

організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

веб-сторінку, на якій розміщено оголошення про проведення аукціону;

спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

Стаття 12. Зміст оголошення про проведення аукціону на сайті

1. Оголошення про проведення аукціону повинно містити відомості про:

майно, що продається або віддається в найом (оренду), його характеристику та місцезнаходження;

час та місце проведення аукціону (для електронних торгів - сайт, на якому проводиться електронні торги, та період часу, протягом якого проводяться торги);

початкову ціну та відомості про можливість її зниження на тому ж аукціоні;

розмір та порядок внесення гарантійного внеску;

можливість надання переможцю податкової накладної згідно із Законом України “Про податок на додану вартість”;

продавця чи наймодавця (орендодавця) майна (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

організатора аукціону (найменування, місцезнаходження, засоби зв’язку);

спосіб отримання додаткової інформації про проведення аукціону.

2. В оголошенні наводиться текст договору, що укладається на аукціоні, крім умови про ціну та зазначення особи покупця або наймача (орендаря).

3. Якщо аукціон є повторним або проводиться у зв’язку з розірванням договору, укладеного на попередньому аукціоні, про це зазначається в оголошенні із вказівкою на адресу веб-сторінки, на якій розміщено інформацію про проведення попереднього аукціону.

4. Якщо продажу або передачі в найом (оренду) підлягає земельна ділянка, то у характеристиці майна зазначається її розмір, цільове призначення, наявність комунікацій тощо.

5. Якщо продажу або передачі в найом (оренду) підлягає будівля, споруда, приміщення, квартира, то у характеристиці майна зазначаються план, загальна площа та житлова площа, кількість кімнат (приміщень), їх площа та призначення, матеріали стін, кількість поверхів, поверх або поверхи, на яких розташоване приміщення (квартира), інформація про підсобні приміщення та споруди, відомості про земельну ділянку, на якій розташована будівля, споруда, право на земельну ділянку, що переходить до покупця будівлі, споруди, приміщення, квартири тощо.

6. Якщо продажу підлягає транспортний засіб, то у характеристиці майна зазначаються марка, модель, рік випуску, об’єм двигуна, вид пального, пробіг, комплектація, потреба у ремонті, колір тощо.

7. Якщо продажу підлягають акції (частки) у статутному (складеному) капіталі господарського товариства, то у характеристиці майна зазначаються назва господарського товариства, його ідентифікаційний код, місцезнаходження, засоби зв’язку, розмір статутного (складеного) капіталу, кількість акцій (розмір часток), що пропонуються до продажу, номінальна вартість однієї акції, форма випуску акцій, середньоспискова кількість працівників, площа та правовий режим земельної ділянки, що належить господарському товариству, балансова вартість основних фондів, знос основних фондів, балансовий прибуток, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, основні види продукції (робіт, послуг) та її обсяг, відомості про реєстратора цінних паперів. За звітний період при цьому береться останній фінансовий рік діяльності.

8. Якщо продажу підлягає майнове право, право вимоги то в оголошені оприлюднюються копії всіх документів, необхідних для визначення змісту права.

9. Оголошення може містити фотографічні зображення майна, що продається або віддається в найом (оренду).

 

Глава 3. Проведення аукціону

Стаття 13. Допуск до участі в аукціоні та сплата гарантійних внесків

1. Заінтересовані особи, які можуть бути покупцями або наймачами (орендарями) майна, допускаються організатором до участі в аукціоні за умови сплати гарантійного внеску.

2. Розмір гарантійних внесків встановлюється у розмірі від 3 до 5 відсотків початкової ціни.

3. Якщо початкова ціна не перевищує 3000 гривень, гарантійний внесок може не встановлюватися.

4. При допуску до участі в аукціоні учаснику видається аукціонна картка з номером учасника.

Стаття 14. Забезпечення фіксації проведення аукціону технічними засобами

1. Організатор аукціону зобов’язаний забезпечити його фіксацію технічними засобами.

2. Організатор аукціону зобов’язаний зберігати носії із записом аукціону протягом не менш як 10 років з дня його проведення.

3. Організатор аукціону зобов’язаний негайно надавати копії записів аукціону у поширених форматах медіафайлів усім бажаючим безоплатно на наданий носій або на власний носій за умови оплати його вартості.

Стаття 15. Доступ до місця проведення аукціону та правила поведінки присутніх

1. Організатор має право обмежити доступ до місця проведення аукціону інших осіб, крім замовника аукціону та осіб, вказаних замовником, учасників аукціону, працівників державних органів при виконанні їхніх службових обов’язків та представників засобів масової інформації. У разі обмеження доступу до місця проведення аукціону організатор зобов’язаний забезпечити ведення відеозапису аукціону.

2. Учасникам аукціону і присутнім у залі особам забороняється без дозволу уповноваженого представника організатора аукціону (ліцитатора) розмовляти, пересуватися, користуватися засобами зв\'язку тощо.

3. Особи, що перешкоджають проведенню аукціону, можуть бути видалені із приміщення, де проводиться аукціон.

Стаття 16. Порядок проведення аукціону

1. До початку аукціону ліцитатор інформує про:

умови договору, що укладається на аукціоні,

суму, якій повинне бути кратне перевищення наступної пропозиції над попередньою (крок аукціону), що не може перевищувати 10 відсотків початкової ціни,

спосіб повідомлення про готовність укласти договір,

початкову ціну.

2. Початком аукціону вважається момент оголошення початкової ціни.

3. У разі, якщо протягом триразового оголошення початкової ціни учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про закінчення аукціону без виявлення переможця, якщо в оголошенні про проведення аукціону не передбачено можливості зниження початкової ціни на цьому ж аукціоні.

4. Якщо перед початком аукціону не було оголошено про інший спосіб повідомлення про готовність укласти договір (за допомогою електронних засобів, шляхом подання пропозицій виключно з голосу тощо), під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника аукціону і пропонують свою ціну.

5. Якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора.

6. У разі, якщо про готовність укласти договір за однією ціною одночасно заявило кілька учасників, ліцитатор називає наступну ціну, збільшену на крок аукціону. Якщо бажаючих укласти договір за новою ціною не виявиться, ліцитатор може зменшити крок аукціону або визначити переможця серед учасників, згодних на попередню ціну, шляхом жеребкування.

7. Якщо протягом триразового оголошення останньої ціни не буде запропоновано вищої ціни, ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголошує переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну, та пропонує йому негайно сплатити ціну або частину ціни відповідно до статті 23 цього Закону. Ліцитатор оголошує переможцю та іншим учасникам аукціону наслідки відмови від негайної сплати ціни.

Стаття 17. Особливості проведення повторного аукціону

1. Якщо інше не встановлено договором, у разі закінчення аукціону без виявлення переможця протягом місяця організатор аукціону зобов’язаний провести повторний аукціон.

2. Якщо інше не встановлено договором, початковою ціною повторного аукціону є ціна, зменшена на 25 відсотків по відношенню до початкової ціни попереднього аукціону.

Стаття 18. Особливості проведення аукціону з можливістю зниження початкової ціни

1. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, аукціон проводиться без можливості зниження початкової ціни.

2. Якщо інше не встановлено договором про проведення аукціону, повторний аукціон проводиться з можливістю зниження початкової ціни.

3. При проведенні аукціону з можливістю зниження початкової ціни, за відсутності бажаючих укласти договір ліцитатор знижує початкову ціну на крок аукціону доти, поки не виявиться бажаючого укласти договір, але не нижче, ніж до половини початкової ціни, вказаної в оголошенні про проведення аукціону.

4. Якщо після зниження початкової ціни виявиться бажаючий (бажаючі) укласти договір, аукціон проводиться у загальному порядку. Якщо після максимально допустимого зниження ціни бажаючого укласти договір не виявиться, ліцитатор оголошує аукціон таким, що закінчився без виявлення переможця.

Стаття 19. Особливості проведення аукціону в електронній формі (електронні торги)

1. Аукціон може проводитися на сайті організатора в мережі Інтернет (електронні торги). Переможцем електронних торгів є особа, що запропонувала найвищу ціну протягом часу проведення електронних торгів. Час проведення електронних торгів не може бути менше п’ятнадцяти діб.

2. Допуск учасника до електронних торгів здійснюється шляхом присвоєння йому кодового номеру, під яким цей учасник подає пропозиції щодо ціни.

3. Технологічні та програмні засоби, що використовуються організатором для проведення електронних торгів, повинні забезпечувати:

а) захист інформації, отриманої від замовника та учасників торгів;

б) захист інформації, розміщеної на сайті.

4. Система, що забезпечує проведення електронних торгів, повинна забезпечувати:

а) безперебійну роботу з проведення електронних торгів;

б) подачу учасниками пропозицій про ціну через захищене з’єднання у режимі реального часу;

в) візуалізацію всіх пропозицій із посиланням на кодові номери учасників, що внесли пропозиції, протягом проведення аукціону, а також протягом трьох років після його закінчення;

г) візуалізацію часу, що залишився до закінчення строку подання пропозицій щодо ціни.

5. Система повинна надавати можливість учасникам електронних торгів подавати пропозиції щодо ціни з точністю до 1 копійки.

6. Система повинна негайно надсилати кожному учаснику електронних торгів повідомлення, яке повинно містити адресу веб-сторінки, на якій проводяться електронні торги, запропоновану учасником ціну, час отримання системою пропозиції, а також час розміщення пропозиції учасника на веб-сторінці або повідомлення про відмову від розміщення пропозиції із зазначенням причин такої відмови.

7. Негайно після оголошення переможця або закінчення аукціону без виявлення переможця протокол про проведення аукціону надсилається в електронній формі переможцю та замовнику. У разі продажу нерухомого майна протокол у паперовій формі в той же день надсилається (вручається) переможцю та замовнику.

Стаття 20. Особливості проведення аукціону з продажу права вимоги

1. При зарахуванні проти вимоги, що продається на аукціоні, після отримання боржником повідомлення про проведення аукціону (частина друга статті 10 цього Закону) заява про зарахування має бути зроблена організатору аукціону. Така заява підлягає негайному оприлюдненню в оголошенні про проведення аукціону на сайті.

2. У випадку, якщо до початку аукціону зобов’язання було частково виконане, початкова ціна права вимоги пропорційно зменшується, про що організатором аукціону складається акт. Якщо заборгованість погашена повністю, право знімається з аукціону.

Стаття 21. Протокол про проведення аукціону

1. Протокол складається організатором аукціону негайно після сплати ціни чи її частини відповідно до частини першої статті 23 цього Закону або закінчення аукціону без виявлення переможця.

2. У протоколі зазначаються:

майно, що запропоноване для продажу або передачі у найом (оренду);

кількість учасників аукціону;

початкова ціна;

ціна, запропонована переможцем аукціону, або відомості про те, що аукціон закінчився без виявлення переможця;

ціна або частина ціни, сплачена переможцем;

переможець аукціону;

адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

3. У протоколі може не зазначатись переможець, якщо він повністю сплатив запропоновану ним ціну за куплену рухому річ, яка або право на яку не підлягає обов’язковій державній реєстрації.

4. У разі, якщо переможець аукціону відмовився від негайної сплати запропонованої ним ціни і аукціон було поновлено, про це зазначається у протоколі.

5. До протоколу додається засвідчений організатором текст договору, вказаний в оголошенні про проведення аукціону.

6. Протокол надається переможцю аукціону негайно після його складення та у той же день надсилається (вручається) замовнику аукціону. Один примірник протоколу залишається в організатора аукціону.

7. Кожен учасник аукціону може вимагати надання йому копії протоколу, засвідченої організатором аукціону. Така копія надається у день звернення.

8. Організатор аукціону зобов’язаний повідомити про запропоновану переможцем ціну або про закінчення аукціону без виявлення переможця для розміщення цих відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після закінчення аукціону.

Глава 4. Розрахунки. Виконання або розірвання договору

Стаття 22. Повернення гарантійних внесків, сплаченої ціни та стягнення штрафу

1. Гарантійні внески учасників підлягають поверненню протягом трьох робочих днів з дня закінчення аукціону, крім випадків, передбачених частинами другою-четвертою цієї статті.

2. Гарантійний внесок, сплачений переможцем аукціону, зараховується до ціни, що підлягає сплаті.

3. Гарантійний внесок не підлягає поверненню у разі, якщо аукціон закінчився без виявлення переможця, а також якщо переможець аукціону не виконав обов’язку із негайної сплати ціни (стаття 23 цього Закону).

4. Ціна, сплачена переможцем, у разі розірвання договору відповідно до статті 25 цього Закону підлягає поверненню протягом трьох робочих днів з дня розірвання договору за вирахуванням потрійної суми гарантійного внеску.

Стаття 23. Порядок сплати ціни

1. Переможець аукціону (крім електронних торгів) зобов’язаний сплатити запропоновану ним ціну у межах 200000 гривень (з урахуванням сплаченого гарантійного внеску) негайно після оголошення його переможцем аукціону.

2. Організатор аукціону зобов’язаний забезпечити технічні можливості для негайної оплати готівкою або платіжною карткою.

3. Переможець зобов’язаний внести частину запропонованої ним ціни в межах 1000000 гривень протягом 10 днів, а решту ціни – протягом 30 днів з дня оголошення переможця.

4. Замовником можуть бути визначені особи, що мають право сплатити ціну у розмірі, зменшеному на певну суму.

Стаття 24. Поновлення аукціону у разі відмови від негайної сплати ціни

1. Якщо переможець аукціону не виконав обов’язку із негайної сплати ціни (частина перша статті 23 цього Закону), договір вважається розірваним, а аукціон негайно поновлюється з ціни, запропонованої попереднім учасником.

Стаття 25. Розірвання договору у разі невиконання обов’язку із сплати ціни

1. Якщо у встановлений строк переможець не вніс запропонованої ним ціни (частини ціни), договір, укладений на аукціоні, вважається розірваним.

2. Організатор аукціону зобов’язаний надати відомості про розірвання договору для їх включення до відомостей про проведення аукціону на сайті, на якому було розміщене оголошення про проведення аукціону, не пізніше, ніж через три дні після розірвання договору, та в той же строк повідомити про розірвання договору переможця аукціону, замовника аукціону та власника майна.

3. Після розірвання договору організатор зобов’язаний протягом місяця провести новий аукціон.

Стаття 26. Розрахунки за наслідками аукціону

1. Сплачена переможцем ціна та гарантійні внески, що не підлягають поверненню, повинні бути сплачені замовнику організатором протягом п’яти днів з дня повної сплати ціни або розірвання договору.

2. Організатор аукціону сплачує пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України з належної до сплати суми за період прострочення.

Стаття 27. Передача рухомих речей, майнових прав та відступлення права вимоги

1. Придбана на аукціоні рухома річ, майнове право передається, а право вимоги відступається покупцю після повної сплати запропонованої ним ціни.

2. Організатор аукціону, який не передав покупцю на його вимогу рухому річ, майнове право  або не відступив право вимоги після повної сплати ціни, сплачує пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від ціни продажу за період прострочення.

Стаття 28. Акт про передання права власності на нерухоме майно

1.  В акті про передання права власності на куплене нерухоме майно зазначаються:

ім’я (назва) та місце проживання (місцезнаходження) продавця та покупця, а також організатора аукціону;

продане нерухоме майно;

адреса веб-сторінки, на якій розміщено відомості про проведення аукціону.

2. Акт про передання права власності на куплене нерухоме майно разом із протоколом про проведення аукціону не пізніше трьох днів після повної сплати переможцем запропонованої ним ціни передається нотаріусу, а копії акта не пізніше наступного дня разом із відомостями про нотаріуса надсилаються (вручаються) покупцю, замовнику аукціону та продавцю. За невчасне передання акта нотаріусу організатор торгів сплачує покупцю пеню у розмірі 120 відсотків облікової ставки Національного банку України від ціни продажу за період прострочення.

3. Нотаріус видає покупцю свідоцтво про придбання нерухомого майна на аукціоні в порядку, встановленому законом. Послуги нотаріуса оплачує організатор аукціону.

Стаття 29. Відповідальність за недоліки майна, проданого на аукціоні

1. Особа, у власності якої перебувало майно до продажу на аукціоні, замовник та організатор аукціону не відповідають за недоліки майна, крім випадків їх навмисного приховування.

 

Глава 5. Прикінцеві положення

 

1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.

2. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1) у Цивільному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003, №№ 40-44, ст.356; 2006, N 31, ст.268; 2007, N 11, ст. 93):

а) у пункті 3 частини першої статті 71 слова “та (або) державній реєстрації” виключити.

б) У статті 182:

у частині другій слова “і правочинів щодо нерухомості” виключити;

у частині третій слова “або правочинів щодо нерухомості” виключити.

в) Абзац другий частини другої статті 198 виключити.

г) У частині першій статті 206 слова “та (або) державній реєстрації” виключити.

д) Статтю 210 виключити.

е) У статті 334:

частину третю доповнити словами “якщо інше не встановлено договором або законом”;

частину четверту виключити.

є) Абзац третій частини першої статті 344 доповнити словами “такого права”.

ж) У частині другій статті 363 слова “та (або) державній реєстрації” виключити.

з) В абзаці третьому частини другої статті 369 слова “та (або) державній реєстрації” виключити.

и) Статтю 388 викласти у такій редакції:

Стаття 388. Право власника на витребування майна від добросовісного набувача

1. Якщо майно придбане в особи, яка не мала права його відчужувати, про що набувач не знав і не міг знати (добросовісний набувач), власник має право витребувати це майно від набувача лише у разі, якщо майно було набуте безвідплатно.”.

і) Абзац другий частини другої статті 402 викласти у такій редакції: “Земельний сервітут виникає з моменту його державної реєстрації.”.

ї) У статті 512:

пункт 4 частини першої виключити;

частину третю виключити.

й) Статтю 513 викласти у такій редакції:

“Стаття 513. Форма правочину щодо заміни кредитора у зобов\'язанні

1. Правочин щодо заміни кредитора у зобов\'язанні вчиняється у письмовій формі.

2. Правочин щодо заміни кредитора у зобов\'язанні, яке виникло на підставі нотаріально посвідченого правочину або правочину, визнаного судом дійсним, підлягає нотаріальному посвідченню.”.

к) У статті 516:

у частині першій слова “договором або” виключити;

частину другу виключити;

доповнити статтю частинами другою та третьою такого змісту:

“2. Заміна кредитора за майбутньою вимогою відбувається одночасно з її виникненням, якщо більш пізній момент заміни не встановлено договором.”

3. Якщо виконання зобов’язання на користь нового кредитора тягне додаткові витрати боржника, первісний кредитор зобов’язаний відшкодувати такі витрати.”.

л) У статті 518:

частину першу викласти у такій редакції:

“1. Боржник має право висувати проти вимоги нового кредитора заперечення, що ґрунтуються на відносинах між боржником і первісним кредитором.”;

частину другу виключити.

м) Статтю 519 викласти у такій редакції:

“Стаття 519. Підстави заміни боржника у зобов\'язанні

1. Боржник може бути замінений іншою особою внаслідок:

1) передання ним свого обов’язку іншій особі за правочином (переведення боргу);

2) правонаступництва.

2. Боржник може бути замінений також в інших випадках, встановлених законом.

3. Заміна боржника не допускається у зобов\'язаннях, нерозривно пов\'язаних з особою боржника.”.

н) Статтю 520 викласти у такій редакції:

“Стаття 520. Відповідальність первісного боржника у зобов\'язанні

1. Первісний боржник відповідає перед кредитором за порушення зобов’язання солідарно з новим боржником, якщо кредитор не дав згоди на переведення боргу.

2. Первісний боржник, який виконав зобов’язання, має право на зворотну вимогу (регрес) до нового боржника.”.

о) У частині першій статті 523 після слова “якщо” доповнити словами “кредитор дав згоду на переведення боргу, крім випадків, коли”, слово “не” виключити.

п) Статтю 527 викласти у такій редакції:

“Стаття 527. Виконання обов\'язку боржника іншій особі

1. Кредитор може вказати особу, якій боржник повинен здійснити виконання, крім випадків, коли у зобов’язанні не допускається заміна кредитора.

2. Якщо здійснення виконання іншій особі тягне додаткові витрати боржника, кредитор зобов’язаний відшкодувати такі витрати.”.

р) Статтю 528 викласти у такій редакції:

“Стаття 528. Виконання обов\'язку боржника іншою особою

1. Кредитор повинен прийняти виконання, запропоноване за боржника іншою особою, крім випадків, коли у зобов’язанні не допускається заміна боржника.

2. Якщо інша особа задовольнила вимогу кредитора, щоб запобігти небезпеці втратити право на майно боржника, до такої особи переходять права кредитора у зобов\'язанні.”.

с) У частині другій статті 546 слова “Договором або законом” замінити словом “Законом”.

т) Статтю 582 виключити.

у) У частині першій статті 590 слова “договором або” виключити.

ф) Статтю 591 викласти у такій редакції:

“Стаття 591. Розпорядження предметом застави

1. Розпорядження предметом застави, на який звернене стягнення, здійснюється в порядку, встановленому законом.”.

х) У статті 594:

частину першу після слова “володіє” доповнити словом “рухомою”;

частину другу викласти у такій редакції:

“2. У випадках, встановлених законом, притриманням речі можуть забезпечуватись інші вимоги кредитора.”.

ц) Статтю 599 доповнити частиною другою такого змісту:

“2. Виконання боржником свого обов’язку особі або за вказівкою особи, яка не є кредитором, про що боржник не знав і не міг знати, припиняє зобов’язання.”.

ч) Статтю 601 викласти у такій редакції:

Стаття 601. Припинення зобов\'язання зарахуванням

1. Зобов\'язання припиняється заявою боржника про зарахування зустрічної однорідної вимоги, строк виконання якої настав, не встановлений або визначений моментом пред\'явлення вимоги, а також вимоги, строк виконання якої настане не пізніше, ніж строк виконання вимоги кредитора.”.

ш) Статтю 603 викласти у такій редакції:

“Стаття 603. Зарахування у разі заміни кредитора

1. Боржник може зарахувати проти вимоги нового кредитора у зобов’язанні свою зустрічну вимогу, що виникла у такому зобов’язанні, яку боржник міг би зарахувати проти вимоги первісного кредитора, якби він не був замінений.

2. Боржник може зарахувати проти вимоги нового кредитора свою іншу зустрічну вимогу, яку боржник міг зарахувати проти вимоги первісного кредитора, коли боржник дізнався чи міг дізнатися про заміну кредитора.

3. Зарахування вимоги боржника проти вимоги нового кредитора не допускається, якщо це передбачено договором, крім випадків, встановлених законом. Якщо боржник та первісний кредитор відмовились від такої умови, але новий кредитор не знав про це підчас укладення договору з первісним кредитором, зарахування вимоги боржника проти вимоги нового кредитора не допускається.”.

щ) У частині третій статті 640 слова “або державної реєстрації”, “або державної реєстрації, а в разі необхідності і нотаріального посвідчення, і державної реєстрації - з моменту державної реєстрації” виключити;

ю) У статті 656:

друге речення частини другої виключити;

у частині третій слова “якщо вимога не має особистого характеру” замінити словами “крім випадків, коли не допускається заміна кредитора у зобов’язанні”; друге речення частини третьої статті 656 виключити;

у частині четвертій слова “(публічних торгах)” виключити.

я) У статті 657 слова “та державній реєстрації” виключити.

аа) Доповнити статтю 679 частиною третьою такого змісту:

“3. Продавець відповідає за недійсність проданої вимоги, але не за невиконання боржником свого обов\'язку.”.

бб) У частині другій статті 732 слова “підлягає нотаріальному посвідченню, а” замінити словом “та”, слова “підлягає державній реєстрації” змінити словами “підлягають нотаріальному посвідченню”.

вв) Частину другу статті 745 виключити.

гг) Статтю 794 виключити.

дд) У частині другій статті 1031 слова “і державній реєстрації” виключити.

ее) У частині третій статті 1058 слова “про договір банківського рахунка (глава 72 цього Кодексу), якщо інше не встановлено цією главою або не випливає із суті договору банківського вкладу” замінити словами “статті 1076 цього Кодексу”.

єє) У частині першій статті 1299 замінити слова “нерухомого майна” словами “прав на нерухоме майно”.

2) у Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради (ВВР), 2003, № 18, № 19-20, № 21-22, ст.144):

а) частину другу статті 144 виключити;

б) у назві статті 185 слова “та публічних торгах” замінити словами “аукціонах та конкурсах”; у тексті статті слова “публічних торгах” замінити словами “аукціонах та конкурсах”, слова “публічних торгів” замінити словами “підготовка і проведення аукціонів та конкурсів”;

в) статтю 290 виключити.

3) у Земельному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 3-4, ст.27; 2008, № 27-28, ст.253):

а) у пункті “г” статті 15 слова “в тому числі державної реєстрації земельних ділянок” виключити;

б) у пункті “в” статті 21 слова “земельних ділянок” замінити словами “прав на земельні ділянки”;

в) частину четверту статті 93 виключити;

г) у частині першій статті 123:

абзаци другий-четвертий замінити абзацом такого змісту: “У разі зміни цільового призначення земельних ділянок рішення зазначених органів приймається на підставі проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок”.

У зв’язку з цим абзац п’ятий вважати абзацом третім;

в абзаці п’ятому слова “, межі якої встановлені в натурі (на місцевості),” виключити, слова “технічної документації із землеустрою щодо складання документа, що посвідчує право користування земельною ділянкою” замінити словами “її кадастрового плану”;

ґ) у статті 124:

у частині першій слова “чи договору купівлі-продажу права оренди земельної ділянки (у разі продажу права оренди)” виключити;

у частині другій слова “за результатами проведення земельних торгів” замінити словами “на аукціонах”, слова “частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу” замінити словом “законом». До відносин з передачі в оренду земельних ділянок, що перебувають у державній або комунальній власності, застосовуються правила статей 135, 136 цього Кодексу.”.

у частині третій слова «визначеним частинами другою, третьою статті 134 цього Кодексу» замінити словами «у випадках, встановлених статтями 34, 36, частиною другою статті 134 цього Кодексу, а також якщо нормативна грошова оцінка такої ділянки не перевищує 50000 гривень та строк оренди землі не перевищує 7 років», після слова «здійснюється» доповнити словами «без проведення аукціону».

у частині четвертій друге речення виключити;

д) у статті 125:

назву статті після слів “та права” доповнити словом “постійного”;

у частині першій слово “його” виключити, доповнити частину після слова “реєстрації” словом “права”;

частини другу та третю виключити;

е) у статті 127 слова “оренди” виключити;

є) у частині сьомій статті 128 друге речення викласти у такій редакції: “Після повної сплати ціни земельної ділянки право власності на неї передається за нотаріально посвідченим двостороннім актом про передачу права власності.”;

ж) у статті 132:

у назві статті слово “Зміст” замінити словом “Форма”;

частину другу виключити;

з) у статті 133:

у частині першій слова “право оренди земельної ділянки,” виключити;

у частині другій слова “(або право спільної оренди земельної ділянки)”, (передано) та “(співорендарів)” виключити;

у частині четвертій та п’ятій слова “оренди,” виключити;

и) у назві глави 21 слова “конкурентних засадах” замінити словом “аукціонах”;

і) у статті 134:

у назві статті слова “конкурентних засадах (земельних торгах)” замінити словом “аукціонах”;

у частині першій слово “оренда,” виключити, слова “окремими лотами на конкурентних засадах (земельних торгах)” замінити словом “аукціонах”;

у частині другій слова “конкурентних засадах (земельних торгах)” замінити словом “аукціонах”;

частину третю виключити;

ї) статтю 135 викласти у такій редакції:

“Стаття 135. Порядок підготовки та проведення аукціонів

Підготовка та проведення аукціонів з продажу земельних ділянок або прав на них здійснюються відповідно до Закону України “Про аукціони” із особливостями, встановленими цим Кодексом.”;

й) у статті 136:

назву статті викласти у такій редакції: “Підготовка для продажу на аукціонах земельних ділянок державної або комунальної власності та прав на них”

у частині першій слова “оренди,” виключити, слова «земельних торгах окремими лотами» замінити словом «аукціонах»;

у частині третій слова “земельні торги окремим лотом” замінити словом “аукціон”, абзац третій виключити;

пункт г частини четвертої перед словом «грошову» доповнити словом «експертну»;

к) статтю 137 виключити;

л) статтю 138 виключити;

м) у статті 139:

назву статті викласти у такій редакції:

“ Стаття 139. Особливості звернення стягнення на земельні ділянки, призначені для ведення товарного сільськогосподарського виробництва”;

частину першу виключити;

4) у Митному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002, № 38-39, ст. 288):

а) у статті 172:

частину п’яту викласти у такій редакції:

“Товари та транспортні засоби, зазначені у частинах першій - четвертій цієї статті, продаються на аукціонах у порядку, визначеному законом. Товари, які можуть бути згруповані та стандартизовані, можуть продаватися на товарних біржах, а продовольчі товари, що швидко псуються, та інші товари, вартість яких не є достатньою для організації аукціону – через мережу роздрібної торгівлі на комісійних умовах. Порядок продажу рухомого майна через мережу роздрібної торгівлі на комісійних умовах та на товарних біржах визначається Кабінетом Міністрів України.”;

частину шосту викласти у такій редакції:

Товари та транспортні засоби, зазначені у частинах першій-четвертій цієї статті, оцінюються в порядку, встановленому законодавством України про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність, та пропонуються для продажу за цінами, визначеними за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України.”;

б) статтю 173 викласти у такій редакції:

«Стаття 173. Організація аукціонів

Порядок вибору організатора аукціону визначається Кабінетом Міністрів України. Угоди про продаж на аукціонах товарів і транспортних засобів, зазначених у частинах першій, третій та четвертій статті 172 цього Кодексу, укладаються митними органами, а зазначених у частині другій статті 172 цього Кодексу – державним виконавцем.».

5) у Законі України “Про оренду землі” (Відомості Верховної Ради України, 1998, № 46-47, ст.280; 2004, № 10, ст.102; 2008, № 27-28, ст. 253):

а) доповнити статтю 3 частиною третьою такого змісту:

“Передача в оренду земельних ділянок державної та комунальної власності для житлового будівництва забороняється.”;

б) у статті 6:

частину першу викласти у такій редакції:

“Орендарі набувають права оренди земельної ділянки виключно на підставі договору оренди землі, договору суборенди землі та у порядку правонаступництва відповідно до статті 7 цього Закону.”;

частини другу та третю виключити;

в) у статті 8:

частину п’яту викласти у такій редакції: “Право суборенди земельної ділянки може бути зареєстроване за бажанням суборендаря”;

частину сьому викласти у такій редакції: “Суборенда земельних ділянок державної та комунальної власності забороняється”;

г) статтю 8-1 виключити;

ґ) частину другу статті 14 виключити;

д) у статті 15:

частину першу статті викласти у такій редакції:

“Істотними умовами договору оренди землі є:

об\'єкт оренди;

строк оренди;

розмір орендної плати;

цільове призначення земельної ділянки, яка передається в оренду.”;

частину другу викласти у такій редакції: “Договір оренди землі, що не відповідає закону, є нікчемним.”;

е) у статті 16:

у частині другій слова “або за результатами аукціону” замінити словами “на аукціоні”, доповнити частину словами “крім випадків, передбачених законом”;

частину третю виключити;

є) статтю 18 виключити;

ж) у статті 19:

у назві слова “дії договору” виключити;

у частині першій слова “дії договору оренди землі” замінити словами “на який земельна ділянка передається у користування (строк оренди землі),”;

у частині другій слова «дії договору» виключити;

у частині третій слова «дії договору» виключити;

з) статтю 20 викласти у такій редакції:

Стаття 20. Державна реєстрація права оренди землі

Державна реєстрація права оренди землі проводиться за бажанням орендаря у порядку, встановленому законом.”;

и) у статті 21:

частину першу після слова “за” доповнити словом “право”;

частину другу викласти у такій редакції: “Орендна плата справляється щомісячно до десятого числа місяця, за який вноситься орендна плата, якщо інше не встановлено законом або договором.”;

частини третю та шосту виключити;

і) доповнити статтю 22 частиною третьою такого змісту:

“Орендна плата справляється у грошовій формі, якщо інше не встановлено договором.”;

ї) в абзаці п’ятому частини другої статті 25 слова “державної реєстрації договору оренди” замінити словом “передачі”.

й) абзац сьомий частини першої статті 31 виключити;

6) у Законі України “Про виконавче провадження” (Відомості Верховної Ради України, 1999, № 24, ст.207; 2003, № 5, ст.46; 2004, № 6, ст.37; 2004, № 11, ст.140; 2004, № 19, ст.256; 2005, № 33, ст.431):

а) у пункті 14 статті 34 слова “коштів боржника на депозитних, вкладних та інших подібних рахунках боржника, з яких боржник не вправі вимагати видачі чи списання коштів до спливу певного строку” замінити словами “вимог боржника до інших осіб, зокрема, вимог за договором банківського вкладу (депозиту), за якими боржник не вправі вимагати виконання до спливу певного строку, якщо вони не підлягають продажу або не були продані в зв’язку з відсутністю бажаючих їх придбати”;

б) У статті 53:

у частині першій слова “а також на майно та кошти, належні боржникові від інших осіб” виключити;

у частині другій слова “та майно чи кошти, які вони повинні передати боржникові” виключити;

частини четверту та п’яту виключити;

в) доповнити Закон статтею 53-1 такого змісту:

Стаття 53-1. Звернення стягнення на вимоги боржника до інших осіб

Державний виконавець має право звернути стягнення на вимоги боржника до інших осіб (божників за вимогами), зокрема за вимогами, що належать боржнику за договором банківського вкладу (депозиту).

Державний виконавець зобов’язує божника за вимогою виконати зобов’язання виключно органу державної виконавчої служби або вказує іншу особу, якій боржник за вимогою повинен здійснити виконання.

Якщо строк виконання зобов’язання не встановлений або визначений моментом пред\'явлення вимоги, а також у разі, коли боржник вправі вимагати від боржника за вимогою виконання зобов’язання достроково, державний виконавець вимагає від боржника за вимогою виконати зобов’язання.

Якщо боржник за вимогою не виконує зобов’язання відповідно до вказівок державного виконавця, на належні боржнику від боржника за вимогою кошти та майно стягнення звертається державним виконавцем на підставі ухвали суду.

Якщо строк виконання вимоги не настав, державний виконавець розпоряджається вимогою шляхом її продажу на аукціоні в порядку, визначеному законом, крім випадків, коли вартість вимоги не є достатньою для організації аукціону.”;

г) статтю 61 викласти у такій редакції:

Стаття 61. Розпорядження майном, на яке звернено стягнення

Розпорядження арештованим майном, за винятком майна, вилученого за законом з обігу та зазначеного в частині десятій цієї статті та частині восьмій статті 55 цього Закону, здійснюється шляхом його продажу чи надання в найом (оренду) на аукціоні в порядку, визначеному законом.

Нові непродовольчі товари можуть бути продані на аукціоні у формі електронних торгів. Якщо аукціон у формі електронних торгів закінчився без виявлення переможця, повторний аукціон проводиться у загальному порядку.

Розпорядження нерухомим майном шляхом його надання в оренду здійснюється у разі, якщо надання майна в оренду за початковою ціною дозволить виконати рішення. За заявою боржника, а також у разі, якщо аукціон з надання нерухомого майна в оренду закінчився без виявлення переможця, розпорядження нерухомим майном здійснюється шляхом його продажу.

Право вибору організатора аукціону належить стягувачу. Якщо на пропозицію державного виконавця стягувач протягом семи днів не запропонував особу організатора аукціону з числа осіб, що мають відповідну ліцензію, державний виконавець має право визначити організатора аукціону, уклавши з ним договір про проведення аукціону, або провести аукціон самостійно в порядку, встановленому законом.

Винагорода організатору аукціону визначається договором про проведення аукціону і не може перевищувати 5 відсотків від вартості проданого майна. Винагорода організатору аукціону або фактично здійснені витрати на проведення аукціону державним виконавцем включаються до витрат виконавчого провадження.

Організатор аукціону зобов’язаний встановити гарантійний внесок, що сплачується учасниками аукціону, у розмірі п’яти відсотків від початкової ціни незалежно від її розміру.

Державний виконавець зобов’язаний повідомити організатора торгів про особи стягувача та боржника, яким організатор аукціону повинен забезпечити доступ до місця проведення аукціону, та про суму, за вирахуванням якої стягувач повинен сплатити запропоновану ним ціну, якщо він буде визнаний переможцем аукціону, а також вчасно повідомляти про зміну цих осіб або суми. Зазначену суму державний виконавець визначає як суму, що підлягає стягненню на користь стягувача.

У разі зупинення виконавчого провадження державний виконавець зобов’язаний у той же день повідомити про це організатора торгів. Організатор торгів протягом п’яти днів з моменту його повідомлення, але не пізніше ніж до початку проведення торгів оголошує про це в тому самому порядку, в якому було оголошено про проведення торгів, а також повідомляє про зупинення виконавчого провадження учасників, що зареєструвалися.

У разі зупинення виконавчого провадження, внаслідок чого аукціон у призначений строк не відбувся, організатор аукціону проводить його після поновлення виконавчого провадження із дотриманням повної процедури підготовки та проведення торів.

Продовольчі товари, що швидко псуються, інше рухоме майно, вартість якого не є достатньою для організації аукціону можуть продаватися через мережу роздрібної торгівлі на комісійних умовах. Інше рухоме майно може продаватися через мережу роздрібної торгівлі на комісійних умовах за згодою сторін виконавчого провадження. Товари, які можуть бути згруповані та стандартизовані, можуть продаватися на товарних біржах. Не продане на товарній біржі протягом одного місяця майно підлягає продажу на аукціоні.

Порядок продажу майна, зазначеного в частині восьмій статті 55 цього Закону, визначається Міністерством фінансів України за погодженням з Національним банком України. Порядок продажу рухомого майна через мережу роздрібної торгівлі на комісійних умовах та на товарних біржах визначається Кабінетом Міністрів України.

Не продане на комісійних умовах протягом двох місяців майно підлягає переоцінці. Державний виконавець проводить у десятиденний строк переоцінку майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

У разі коли в місячний строк після проведення переоцінки майно не продано на комісійних умовах або майно не продано на аукціоні в зв’язку з відсутністю бажаючих його придбати, державний виконавець повідомляє про це стягувача і пропонує йому вирішити питання щодо залишення за собою непроданого майна, за винятком майна, конфіскованого за рішенням суду.

Якщо стягувач у 15-денний строк письмово не заявить про своє бажання залишити за собою непродане майно, арешт з майна знімається, воно повертається боржникові, а виконавчий документ у разі відсутності у боржника іншого майна, на яке може бути звернено стягнення, повертається стягувачеві без виконання.

Якщо стягувач виявив бажання залишити за собою непродане майно, то він зобов\'язаний у 15-денний строк з дня повідомлення державного виконавця про виявлення бажання залишити за собою непродане майно, внести на рахунок органу державної виконавчої служби різницю між вартістю непроданого майна та сумою коштів, які підлягають стягненню на його користь, якщо вартість непроданого майна перевищує суму боргу, яка підлягає стягненню за виконавчим документом. З перерахованих стягувачем коштів оплачуються витрати, пов\'язані з проведенням виконавчих дій, стягується виконавчий збір, а залишок коштів повертається боржнику.

Майно продається стягувачу за оцінкою, за якою воно було передано на реалізацію. Про продаж майна стягувачу в рахунок погашення боргу державний виконавець виносить постанову, яка затверджується начальником відповідного органу державної виконавчої служби, якому він безпосередньо підпорядкований. За фактом такого продажу державним виконавцем складається акт. Постанова і акт є підставою для подальшого оформлення стягувачем права власності на це майно.

У разі коли від продажу частини майна буде виручено суму, достатню для задоволення вимог стягувача, сплати виконавчого збору, витрат на здійснення виконавчих дій, штрафу, подальший продаж арештованого майна припиняється.”;

д) статтю 66 виключити.

7) у Законі України “Про заставу” (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 47, ст.642; 1994, № 27, ст.223; 1995, № 1, ст. 3; 1998, № 2, ст. 3; 2000, № 50, ст.436; 2003, N 30, ст.247; 2004, № 11, ст.140; 2007, N 33, ст.440):

а) у статті 1:

частину першу виключити;

у частині другій слова “з вартості” замінити словами “за рахунок”;

б) у статті 20:

у частині шостій слова “або третейського суду” та “або договором застави” виключити;

частину сьому виключити;

в) статтю 21 виключити;

г) статтю 23 викласти у такій редакції:

“Стаття 23. Задоволення вимог заставодержателя за рахунок заставленого рухомого майна, що знаходиться у заставодержателя

Заставодержатель, який правомірно володіє рухомою річчю, яка є предметом застави, вправі розпорядитись нею у спосіб, встановлений законом для розпорядження майном, на яке звернено стягнення.

Правила частини першої цієї статті застосовуються також у випадках, коли заставодержателю правомірно передане майнове право, відступлена вимога, які є предметом застави.”;

д) у частині другій статті 27 слова “або переведення боржником боргу, який виник із забезпеченої заставою вимоги, на іншу особу” виключити;

е) у абзаці шостому статті 28 слова “при закінченні терміну дії” замінити словами “в разі припинення права”;

є) у статті 49:

частину першу після слова “договору” доповнити словами “майнових прав”;

частину другу викласти у такій редакції:

Договором може бути передбачений обов’язок заставодавця передати заставодержателю заставлене майнове право, відступити заставлене право вимоги. Якщо заставодавець виконав цей обов’язок, йому належать права, встановлені статтею 51 цього Закону, а заставодержатель несе обов’язки, встановлені статтею 50 цього Закону.”;

частини третю та четверту виключити;

ж) в абзаці першому статті 51 слова “якщо інше не передбачено договором,” виключити.

8) у Законі України “Про іпотеку” (Відомості Верховної Ради України, 2003, № 38, ст. 313; 2006, № 13, ст.110; 2006, № 16, ст.134):

а) частину шосту статті 5 виключити;

б) у статті 8:

частину першу після слова “іпотекодавець” доповнити словами “або іпотекодержатель”; слова “на його повну вартість” виключити”; після слів “іпотечним договором” доповнити словом “передбачений”, слова “не покладено на іпотекодержателя. У разі наступної іпотеки страхування предмета іпотеки не є обов\'язковим” виключити;

частину четверту після слова “іпотекодавця” доповнити словами “або іпотекодержателя”.

в) частину другу статті 15 виключити;

г) статті 36-38 виключити;

д) у статті 39:

назву статті викласти у такій редакції: “Рішення суду про звернення стягнення на предмет іпотеки”;

абзаци п’ятий та сьомий частини першої виключити;

е) викласти статтю 41 у такій редакції:

“Стаття 41. Розпорядження предметом іпотеки, на який звернено стягнення”

Розпорядження предметом іпотеки, на який звернено стягнення, здійснюється в порядку, встановленому законом.”;

є) у частині першій статті 42 слова “до проведення прилюдних торгів” замінити словами “та проведення аукціону”;

ж) статті 43-49 виключити;

з) у статті 50 слова “на прилюдних торгах або продажу предмета іпотеки відповідно до статті 38 цього Закону” замінити словами “на аукціоні”; останнє речення статті виключити.

9) у Законі України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (Відомості Верховної Ради України, 1992, № 31, ст. 440; 2003, № 28, ст.210; 2005, № 48, ст.480; 2005, № 16, ст.259; 2006, № 1, ст.18):

а) абзац одинадцятий частини другої статті 18 викласти у такій редакції: “відчуження майна боржника як цілісного майнового комплексу (для недержавних підприємств)  шляхом заміщення активів;”;

б) у статті 19:

у назві статті слово “продаж” замінити словом “відчуження”, доповнити назву словами “шляхом заміщення активів”;

у частині першій слово “продаж” замінити словом “відчуження”;

частину другу викласти у такій редакції:

“2. Цілісний майновий комплекс боржника може бути відчужений шляхом його передачі господарському товариству, що створюється боржником. Частки (акції) у статутному (складеному) капіталі такого господарського товариства включаються до складу майна боржника (заміщення активів).

При створенні господарського товариства йому передаються речі боржника, його майнові права, відступаються вимоги, а також переводяться борги за вимогами поточних кредиторів.

Розмір статутного (складеного) капіталу новоствореного господарського товариства визначається як різниця між вартістю речей, майнових прав, вимог та вартістю боргів за вимогами поточних кредиторів.”;

частину третю виключити;

у частині четвертій слово “продаж” замінити словом “відчуження” у всіх відмінках, слова “покупця майна боржника” замінити словами “новоствореного господарського товариства”;

частину п’яту викласти у такій редакції:

5. Сто відсотків часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі новоствореного господарського товариства підлягає продажу на аукціоні в порядку, встановленому законом, для чого керуючий санацією укладає договір з організатором аукціону. У випадках, встановлених цим Законом, продаж здійснюється на конкурсі.

Якщо початкової вартості частини акцій достатньо для задоволення вимог кредиторів, на аукціон може бути виставлена частина акцій. Договір з організатором аукціону не може передбачати зниження початкової ціни на такому аукціоні. Якщо аукціон з продажу частини акцій закінчився без виявлення переможця, повторний аукціон не проводиться, а на аукціон виставляється сто відсотків акцій.”;

частину шосту викласти у такій редакції:

“6. До моменту формування органів управління новоствореного господарського товариства після продажу акцій (часток) у його статутному (складеному) капіталі повноваження органів управління здійснює керуючий санацією.”;

частини сьому-дев’яту виключити;

абзаци перший та другий частини десятої виключити;

у абзаці третьому частини десятої слова “торгів у формі конкурсу умови конкурсу” замінити словами “конкурсу його умови”;

абзац четвертий частини десятої виключити;

в абзаці першому частини одинадцятої слово “торги” замінити словом “конкурс” у всіх відмінках;

в) у статті 20:

частину першу викласти у такій редакції:

1. З метою відновлення платоспроможності боржника та задоволення вимог кредиторів план санації може передбачати продаж частини майна боржника на аукціоні, для чого керуючий санацією укладає договір з організатором аукціону. У випадках, встановлених цим Законом, продаж здійснюється на конкурсі.

Продаж здійснюється після проведення інвентаризації та оцінки майна боржника.

Заходи до забезпечення вимог кредиторів стосовно частини майна боржника, яка підлягає продажу згідно з планом санації, скасовуються ухвалою господарського суду.”;

абзац перший частини другої виключити;

у частині третій слово “торги” замінити словом “конкурс”;

у частині четвертій слово “торгів” замінити словом “конкурсу”;

у частині п’ятій слова “перших торгах” замінити словами “першому конкурсі”; слова “повторні торги” замінити словами “повторний конкурс”; слова “якщо інше не передбачено планом санації” виключити; друге речення виключити;

г) друге речення частини першої статті 29 виключити;

д) у статті 30:

частину першу викласти у такій редакції:

1. Після проведення інвентаризації та оцінки майна банкрута ліквідатор розпочинає продаж майна банкрута на аукціоні у порядку, визначеному Законом України “Про аукціони”. Товари, які можуть бути згруповані та стандартизовані, можуть продаватися на товарних біржах. Продовольчі товари, що швидко псуються, інші товари, вартість яких не є достатньою для організації аукціону можуть продаватися через мережу роздрібної торгівлі на умовах комісії.”;

перше речення частини другої виключити;

перше речення частини третьої викласти у такій редакції: “У випадках, встановлених законом, майно продається на конкурсі”; у другому реченні слово “(аукціону)” виключити;

частину четверту викласти у такій редакції:

“4. До участі в аукціоні, конкурсі з продажу майна, щодо обігу якого встановлено обмеження, допускаються особи, які можуть бути покупцями такого майна.”;

у частині шостій перший абзац доповнити словами “крім уступки вимоги на виконання договору купівлі-продажу”, слово “відкриті торги” замінити на слово “аукціон”, слова “якщо інший порядок продажу (уступки) вимог банкрута не встановлено комітетом кредиторів” виключити;

частину десяту виключити;

е) у статті 42:

частину восьму викласти у такій редакції:

8. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено відчуження майна боржника як цілісного майнового комплексу шляхом заміщення активів або відчуження частини його майна згідно із законодавством.

За наявності клопотання органу місцевого самоврядування або центрального органу виконавчої влади, які є учасниками провадження у справі про банкрутство, продаж акцій (часток) у статутному (складеному) капіталі новоствореного господарського товариства провадиться шляхом проведення конкурсу.”;

у частині десятій слова “майно боржника як цілісний майновий комплекс не було продано” замінити словами “акції (частки) у статутному (складеному) капіталі новоствореного господарського товариства не були продані”, слово “майно боржника підлягає” замінити словом “вони підлягають”;

частину одинадцяту викласти у такій редакції:

Якщо майна боржника, визнаного банкрутом, достатньо для створення господарського товариства, і у процедурі санації заміщення активів боржника не проводилося, до початку продажу майна боржника ліквідатор повинен провести таке заміщення у порядку, встановленому статтею 19 цього Закону.”;

є) у статті 43:

частину восьму викласти у такій редакції:

“8. З метою задоволення вимог кредиторів у процедурі санації може бути здійснено відчуження майна боржника лише як цілісного майнового комплексу шляхом заміщення активів в порядку, встановленому статтею 19 цього Закону та законодавством з питань приватизації. При цьому акції (частки) паї у статутному (складеному) капіталі новоствореного господарського товариства підлягають продажу на конкурсі.”.

10) У Законі України “Про нотаріат” (Відомості Верховної Ради України, 1993, N 39, ст.383; 2004, N 2, ст. 6):

а) пункти 5 та 5-1 статті 34 замінити пунктом 5 такого змісту “5) видаються свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні;”;

б) Главу 9 викласти у такій редакції:

“ГЛАВА 9. ВИДАЧА СВІДОЦТВА ПРО ПРИДБАННЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА НА АУКЦІОНІ

Стаття 72. Видача свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні

Придбання нерухомого майна на аукціоні оформлюється нотаріусом за місцезнаходженням цього нерухомого майна шляхом видачі набувачу свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні.

Свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні видаються на підставі акта про передання права власності на куплене нерухоме майно та протоколу про проведення аукціону.

Протягом п’яти днів з дня отримання документів, передбачених частиною другої цієї статті, нотаріус зобов’язаний направити письмове повідомлення про наступну видачу свідоцтва про придбання нерухомого майна на аукціоні покупцю та власнику майна. Свідоцтво може бути видане не раніше, як по спливу п’ятнадцяти днів з дня направлення повідомлення.”.

11) у статті 9 Закону України “Про ліцензування певних видів господарської діяльності” (Відомості Верховної Ради України, 2000, N 36, ст.299):

у пункті 58 слова “та земельних торгів” виключити;

доповнити статтю пунктами 78 та 79 такого змісту:

“78) організація аукціонів (крім електронних торгів);

79) організація електронних торгів.”.

12) доповнити Закон України “Про захист прав споживачів” (Відомості Верховної Ради України, 1991, N 30, ст.379) статтею 17-1 такого змісту:

“Стаття 17-1. Особливості заміни кредитора за вимогою до споживача

1. Правочин про відступлення вимоги до споживача, вчинений без його згоди, є нікчемним.

2. Правочин про недопустимість зарахування вимоги споживача проти вимоги нового кредитора є нікчемним.”

13) у Законі України “Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень” (Відомості Верховної Ради України, 2004, N 51, ст.553):

а) у частині першій статті 1 слова “та правочинів щодо нерухомості” виключити;

б) у статті 3:

у частині першій слова “та правочини щодо нерухомого майна” виключити;

у частині другій слова “та правочинів щодо нерухомого майна” виключити;

в) у частині другій статті 7 слова “правочинів щодо нерухомості” виключити;

г) у частині другій статті 8 слова “правочинів щодо нерухомого майна” виключити;

д) у пункті 1 статті 10 слова “правочинів щодо нерухомого майна” виключити;

е) у частині першій статті 19 слова “з прилюдних торгів” замінити словами “на аукціоні”;

є) у пункті 5 Розділу V “Прикінцеві положення” слово “об’єктів” замінити словами “прав на об’єкти”, доповнити пункт словами “а реєстрація прав на земельні ділянки – державною госпрозрахунковою юридичною особою з консолідованим балансом (центром державного земельного кадастру) та її відділеннями на місцях в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади з питань земельних ресурсів.”.

14) у пункті 2 розділу ІІ “Прикінцеві положення” Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо регулювання ринку автомобілів в Україні” (Відомості Верховної Ради України, 2001, N 4, ст.16; 2002, N 9, ст.68) перше речення абзацу першого, абзац другий виключити.

15) у тексті Закону України “Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень” (Відомості Верховної Ради України, 2004, № 11, ст.140) слова “публічні торги” замінити словом “аукціон” у всіх відмінках.

3. Встановити, що договори, які підлягали державній реєстрації, але не були зареєстровані до моменту набрання цим Законом чинності, вважаються укладеними з моменту, коли сторони досягли у належній формі згоди з усіх істотних умов.