Розвиток комерційного права в Україні


Notice: Undefined offset: 0 in /home/gr280542/commerciallaw.com.ua/www/templates/solo/html/com_content/category/blog_item.php on line 91

Центр комерційного права

Висновок на №2923 від 21.05.2015

(реєстр. № 2923 від 21.05.2015 р., внесений народним депутатом України О. В. Лавриком)

І. Сутність проекту

Проектом передбачено:

внести зміни до Закону України „Про кредитні спілки”, передбачивши можливість посвідчення головою спостережної ради кредитної спілки довіреності на право участі та голосування на загальних зборах; викласти у новій редакції ч.5 ст. 245 ЦК «Форма довіреності».

ІІ. Оцінка проекту

Намір передбачити посвідчення довіреності головою спостережної ради кредитної спілки видається слушним і заслуговує на підтримку. Водночас  намір викласти у новій редакції ч.5 ст. 245 ЦК викликає заперечення.

У порівняльній таблиці до проекту у лівій колонці наведена застаріла редакція ч.5 ст. 245 ЦК. Наразі діє зовсім інша редакція, запроваджена Законом... Детальніше


Notice: Undefined offset: 0 in /home/gr280542/commerciallaw.com.ua/www/templates/solo/html/com_content/category/blog_item.php on line 91

Центр комерційного права

Висновок на №2850 від 14.05.2015

(реєстр. № 2850 від 14.05.2015 р., внесений народним депутатом України А. В. Помазановим)

І. Мета проекту відповідно до пояснювальної записки

У пояснювальній записці зазначено, що на практиці системно виникає ситуація, коли юридична особа, завершивши перший етап перетворення (припинення юридичної особи), так і не переходить до другого етапу (створення юридичної особи). Тож проект має на меті встановити, що внесення запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи здійснюється в день внесення запису про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи-правонаступника.

ІІ. Наявність проблеми та належний шлях її вирішення

Розробники проекту вірно підмітили проблему: реорганізація юридичних осіб, яка передбачає припинення існуючої юридичної особи і появу нової юридичної особи ... Детальніше


Notice: Undefined offset: 0 in /home/gr280542/commerciallaw.com.ua/www/templates/solo/html/com_content/category/blog_item.php on line 91

Висновок на №2764 від 30.04.2015

(реєстр. № 2764 від 30.04.2015р., внесений народним депутатом України Р.С. Семенухою) 

І. Суть проекту

Проект направлений на часткове скасування заборони заліку вимог учасника до товариства проти вимог товариства щодо внесення учасником додаткового вкладу.

ІІ. Оцінка проекту

В європейських країнах є розповсюдженим такий спосіб, як зарахування вимог юридичної особи до інвестора - учасника (щодо внесення ним вкладу) та вимог інвестора до юридичної особи (щодо повернення наданої раніше позики, щодо оплати раніше поставленої сировини, продукції тощо).

Незважаючи на всі переваги такого підходу, зазначене зарахування заборонене чинним українським законодавством. Тож намір скасувати цю заборону слід вітати.

Водночас проектом передбачається лише частково зняти цю заборону, дозволивши зарахування, але виключно у разі внесення учасниками... Детальніше


Notice: Undefined offset: 0 in /home/gr280542/commerciallaw.com.ua/www/templates/solo/html/com_content/category/blog_item.php on line 91

Центр комерційного права

Висновок на №2763 від 30.04.2015

І. Суть проекту

Проект направлений на скасування державної реєстрації іноземних інвестицій.

ІІ. Оцінка проекту

Не вбачається необхідності у збереженні різного режиму іноземного інвестування в залежності від наявності чи відсутності державної реєстрації іноземних інвестицій. Тож проект заслуговує на підтримку.

Рекомендація:

Проект Закону рекомендується прийняти в першому читанні і в... Детальніше


Notice: Undefined offset: 0 in /home/gr280542/commerciallaw.com.ua/www/templates/solo/html/com_content/category/blog_item.php on line 91

Розробниками пропонується визначити початком перебігу строку для набрання чинності актами Кабінету Міністрів України момент їх оприлюднення на офіційному веб-сайті, а не дату їх публікації в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України” та газеті “Урядовий кур’єр”, як це є сьогодні. Такі зміни мають прискорити строки набуття чинності актів Кабінету Міністрів України за рахунок їх більш оперативного оприлюднення через Інтернет.

Слід зазначити, що проект має в цілому позитивну спрямованість і заслуговує на підтримку.

Натомість, при підготовці проекту до другого читання можна рекомендувати взагалі відмовитися від публікації актів Кабінету Міністрів України в інформаційному бюлетені “Офіційний вісник України” та газеті “Урядовий кур’єр”, яка дублюватиме їх оприлюднення на урядовому веб-сайті. Публікація у друкованих виданнях є коштовною та неефективною. Такий спосіб оприлюднення є застарілим.

Необхідно звернути увагу на те, що переважна більшість... Детальніше


Notice: Undefined offset: 0 in /home/gr280542/commerciallaw.com.ua/www/templates/solo/html/com_content/category/blog_item.php on line 91
Центр комерційного права Висновок на №2294 від 03.03.15 та на №2294-1 від 19.03.15 ВИСНОВОК щодо проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в сфері ліцензування)» (реєстр. № 2294 від 03.03.2015р., внесений народними депутатами України Безбах Я.Я., Матвійчук Е.Л., Сольвар Р.М., Ванат П.М., Романовський О.В.) та проекту Закону України  «Про внесення змін до Закону України "Про ліцензування певних видів господарської діяльності" (щодо застосування принципу мовчазної згоди в сфері ліцензування)» (реєстр. № 2294-1 від 19.03.2015р., внесений народними депутатами України  Кривошея Г.Г., Константіновський В.Л.)

 

І. Суть проектів

Проектами пропонується запровадити принцип мовчазної згоди в сфері ліцензування: якщо орган ліцензування своєчасно не надав ліцензію і не відмовив у її наданні, то суб’єкт... Детальніше