Розвиток комерційного права в Україні

І. Суть законопроекту

Проектом передбачено встановити, що:- дія Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» не поширюється на державну реєстрацію прав на магістральні та промислові трубопроводи (в тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії;- окремим законом може бути визначено особливості правового статусу та порядок реєстрації зазначених об'єктів.

ІІ. Наявність проблем

1. Автори проекту правильно визначили наявність однієї з проблем. Дійсно, державна реєстрація прав на трубопроводи, автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв'язку, залізничні колії є проблематичною і практично неможливою. Однією з причин є та, що об'єкти газопроводів розташовані, як правило, на території вулиці, декількох вулиць, населеного пункту, між населеними пунктами.

Attachments: Детальніше

ДетальнішеВИСНОВОК щодо проекту Закону України «Про внесення змін до статті 1 Закону України "Про державну...

І. Суть законопроекту

Проектом передбачено встановити, що концесіонер, який створив (побудував) або здійснив поліпшення майна об'єкта концесії вартістю не менш як 25 відсотків ринкової вартості майна, має право на приватизацію шляхом викупу майна об'єкта, що надавався у концесію.

ІІ. ОЦІНКА законопроекту

Проект має на меті дозволити концесіонеру здійснити приватизацію майна шляхом викупу – на неконкурентних засадах.

Іншими словами, за проектом концесіонеру надається необґрунтована перевага порівняно з іншими можливими покупцями майна.

Attachments: Детальніше

ДетальнішеВИСНОВОК щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо...

19.11.2013 ЦКП надав ГНЕУ висновок щодо проекту Закону «Про внесення змін до статті 570 Цивільного кодексу України (щодо застосування завдатку до договорів купівлі-продажу нерухомого майна)» (від 29.10.2013 р. № 3509, внесений народним депутатом Фельдманом О.Б.).

Проектом передбачено встановити, що договір про сплату завдатку (частини покупної ціни, яка повертається у подвійному розмірі у разі невиконання іншого договору, тобто є в цьому разі liquidated damages) може бути укладений і до укладення договору купівлі-продажу нерухомості.

У висновку зазначено, що до укладення договору купівлі-продажу нема зобов’язань сторін, тож і порушити їх неможливо. Тому у разі прийняття проекту результату досягнуто не буде: продавець, який не бажає виконувати договір купівлі-продажу нерухомості, одержить завдаток, але не укладе договір купівлі-продажу, тож матиме повернути лише одержаний завдаток, а не суму в подвійному розмірі. Водночас проблема, дійсно, існує, і вона ... Детальніше

18.11.2013 ЦКП надав відповідальному комітету (з питань економічної політики) висновок щодо проекту Закону «Про внесення змін до статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» (щодо державної реєстрації права користування нерухомим майном, яке виникає на підставі договору найму, укладеного на строк менш як три роки) (реєстр. № 2701 від 03.04.2013р., внесений н.д. О.Б.Фельдманом).

На думку автора проекту, він дозволить усунути суперечність між ЦК та ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

У висновку зазначається, що насправді цього не відбудеться, натомість буде створена нова суперечність. Причиною є вади юридико-технічного характеру.

Тому проект рекомендується не приймати.

Attachments: Детальніше

ДетальнішеВИСНОВОК щодо проекту ЗУ "Про внесення змін до статті 4 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав...

18.11.2013 ЦКП надав відповідальному комітету (з питань економічної політики) висновок щодо проекту Закону «Про внесення змін до Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» щодо особливостей реєстрації права власності на земельні ділянки, яке виникло до 1 січня 2013 року (реєстр. № 2212а від 04.06.2013р., , внесений народними депутатами Царьовим О.А, Омельяновичем Д.С., Мельником С.А.).

Проектом передбачено, що ініціювати реєстрацію права власності на земельну ділянку може не тільки її власник, а й іпотекодержателі чи володільці інших похідних прав, якщо їх право виникло до запровадження Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, тобто до 1 січня 2013 року.

У висновку зазначено, що ідея законопроекту є слушною, а її реалізація дозволить захистити права іпотекодержателів та володільців інших похідних прав, зробить захист їх прав незалежним від волі власника. Тому проект заслуговує на... Детальніше

ВИСНОВОК щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань” (реєстр. №11029 від 25.07.2012р., внесений Кабінетом Міністрів України)

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що проект розроблено з метою попередження поширення випадків штучного невиконання зобов’язань за кредитними договорами підприємств (позичальників-юридичних осіб), підвищення рівня захисту інтересів кредиторів і активізації кредитування в країні. На думку розробників, прийняття законопроекту збільшить інвестиційну привабливість України, створить передумови для пожвавлення кредитування, створення нових робочих місць, збільшення виробництва вітчизняної продукції. Однак, з огляду на викладене у Висновку ЦКП обґрунтування, прийняття законопроекту в запропонованій редакції не досягне визначеної в пояснювальній записці мети. Прийняття запропонованих законопроектом змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу... Детальніше