Висновок щодо проекту Закону України «Про особливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості»

ВИСНОВОК

щодо проекту Закону України «Про особливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості»

(реєстр.№6417 від 26.04.2017р., н. д. Сидорович Р.М., Опанасенко О.В.,
Голуб В.В., Алєксеєв С.О.)

І. Проблеми, які пропонується вирішити

Відповідно до пояснювальної записки, проблем дві:

1. У пояснювальній записці сказано, що відзначаються факти погроз життю і здоров'ю боржників, їх залякування, вторгнення в житло, поширення ганебних відомостей про боржників, незаконного використання відомостей, що становлять персональні дані, дзвінки в цілодобовому режимі, завуальовані погрози, психологічний тиск, введення в оману щодо особистості особи, яка стягує заборгованість та можливих наслідків невиконання обов'язку зі сплати боргу тощо.

2. У пояснювальній записці є посилання на публікації у пресі. Ці публікації стосуються іншої проблеми: зараз банки та інші кредитори вправі своїм одностороннім рішенням набути право власності на предмет іпотеки або продати його будь-кому за будь-якою ціною. В результаті боржник зненацька з’ясовує, що він вже не власник житла, а банк (чи той, кому банк продав житло) у якості нового власника виселяє боржника із сім’єю на вулицю.

ІІ. Шляхи вирішення проблем

1. Проект передбачає, що буде запроваджене регулювання професійної діяльності колекторів, внаслідок чого їм буде заборонені погрози життю і здоров'ю боржників, їх залякування і т.д. (див. п.1 розділу ІІ).

Видається, що це хибний шлях. Насправді такі дії мають бути заборонені будь-кому, а не тільки колекторам. Більше того, вони і є забороненими вже зараз.

Боротися із цими негативними проявами слід шляхом притягнення до відповідальності. Це, зокрема:

 • відповідальність за вимагання (стаття 189 Кримінального кодексу),
 • примушування до виконання чи невиконання цивільно-правових зобов'язань (стаття 355 Кримінального кодексу) тощо)
 • стаття 173 «Дрібне хуліганство» Кодексу про адміністративні правопорушення) (наприклад, у випадку використання нецензурної лайки, дзвінків у нічний час, або інших дій, що порушують спокій громадян), а також
 • стягнення збитків.

Тому проект принаймні непотрібний.

Більше того, він є шкідливим. Перш за все, він створить уявлення, ніби колекторам перелічені вище неподобства заборонені, а самим кредиторам та неколекторам (у кого менше 1000 боржників) все це дозволене. Більше того, проект наділяє колекторів більшими правами, ніж мають самі кредитори(1) (хоча колектори виступають від імені кредиторів) – зокрема одержувати відомості щодо боржників, які недоступні кредиторам. І все це за відсутності судового рішення про стягнення з боржника боргу! Тобто боргу, можливо, взагалі нема, а колектори наділяються певними повноваженнями щодо боржників. При цьому, якщо судове рішення чи інший виконавчий документ вже є, то в колекторах відпадає необхідність, бо ось-ось запрацюють приватні виконавці, до яких кредиторам буде значно краще звертатись.

Тож в разі, якщо народний депутат стикається з подібними негативними проявами поведінки хоч кредиторів, хоч найманих ними працівників чи організацій (колекторів), то належним реагуванням є не написання законопроекту, а звернення до правоохоронних органів, зокрема із депутатськими запитами – чому до таких правопорушників не застосовується кримінальна відповідальність.

2. Вирішення другої проблеми проектом взагалі не пропонується.

Якщо припустити, що проект буде прийнятий як закон, то такі самі публікації у пресі, які наведені у пояснювальній записці, будуть і надалі з’являтися. Як і раніше, банки набуватимуть право власності на предмет іпотеки чи продаватимуть його за безцінь третім особам, які не є колекторами відповідно до проекту.

Тож як і раніше, боржники з подивом дізнаватимуться, що вони вже не є власниками житла і мають разом з дітьми вимітатися геть.

 

Висновок:

Проект не вирішує жодної проблеми. Більше того, він створить нові проблеми, тобто є шкідливим.

Рекомендація:

 1. Проект Закону доцільно відхилити як концептуально помилковий.
 2. Натомість варто розробити інший проект, яким:
 • скасувати право банків за своїм рішенням набувати право власності на предмет іпотеки;
 • скасувати право банків продавати предмет іпотеки (він має продаватися виключно виконавцем і виключно на аукціоні).

 Примітка: альтернативний проект (реєстр.№6417-1) мало чим відрізняється від проекту 6417, він має ці самі вади. Його теж рекомендується відхилити.

 _____________________________________________________________________________________________________________________

1 Повноваження колекторів, яких нема у кредиторів

 • І.
 • Стаття 11. Надання інформації за запитом спеціаліста з врегулювання простроченої заборгованості
 • 2. Органи державної влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, незалежно від форм власності та їх посадові особи зобов’язані надавати за запитами спеціалістів з врегулювання простроченої заборгованості інформацію, необхідну для забезпечення погашення боржником простроченої заборгованості, визначення місцезнаходження боржника, наявності належного на праві власності боржнику рухомого або нерухомого майна, іншу інформацію, за винятком інформації, що становить державну таємницю або інформації з обмеженим доступом.
 • ІІ.
 • 2. Внести зміни до таких законодавчих актів:
 • 2) Кодекс України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122):
 • б) статтю 2123 після частини п’ятої доповнити частиною шостою наступного змісту:
 • "Неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання інформації, що не відповідає дійсності, у відповідь на запит спеціаліста з врегулювання заборгованості, відповідно до Закону України "Про особливості здійснення діяльності з врегулювання простроченої заборгованості, -
 • тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян."
 • г) у частині першій статті 255:
 • доповнити пунктом 9-5 такого змісту:
 • "9-5) голова ради суб’єктів врегулювання заборгованості або уповноважений радою член ради суб’єктів врегулювання заборгованості (стаття 212-3 - у частині, що стосується порушення права на інформацію відповідно до Закону України "Про особливості здійснення професійної діяльності з врегулювання простроченої заборгованості)";
 • ІІІ.
 • 4) частину третю статті 32 Закону України "Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно" (Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2004, № 51, ст. 553) після слів "адвокатів, нотаріусів" доповнити словами "спеціалістів з врегулювання простроченої заборгованості";