Законотворча діяльність

Законопроектна робота - головний напрямок діяльності Центру. Найважливіші досягнення Центру є результатом роботи  відділу розвитку законодавства.  Фахівці цього відділу виконують головним чином такі роботи:

  • здійснюють моніторинг нормативно-правових актів і оцінку стану комерційного права, розробляють прогнози та рекомендації щодо проведення реформи комерційного права в Україні;
  • здійснюють дослідження стану правового регулювання окремих суспільних чи економічних відносин, а також аналіз практики застосування законодавства;
  • розробляють законопроекти, надають практичну допомогу робочим групам і розробникам проектів законів та інших нормативних актів;
  • здійснюють правову експертизу законопроектів на прохання комітетів Верховної Ради України, Міністерства економіки, Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, Національного банку України, інших державних установ;
  • розробляють зміни і доповнення як до чинного законодавства, так і до проектів законодавчих актів;
  • сприяють утворенню інтелектуального простору для обміну інформацією серед правників.

Юристи Центру брали участь у розробці та опрацюванні:

  • Цивільного кодексу України та Господарського процесуального кодексу;
  • Законів України \"Про іпотеку\"; \"Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень\";  \"Про фінансовий лізинг\";  \"Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців\"; \"Про внесення змін до Закону України \"Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом\";  \"Про внесення змін до Закону України \"Про концесії\";  \"Про внесення змін до Закону України \"Про виконавче провадження\";  \"Про організацію формування та обігу кредитних історій\";  «Про непідприємницькі організації» та багатьох інших.