Програма «Розвиток комерційного права в Україні» (CLPU)

Програма «Розвиток комерційного права в Україні» (CLPU) має на меті посилити нормативно-правове середовище і систему господарських судів, що, в свою чергу, повинно покращити загальний бізнес-клімат в Україні.

Основні цілі:

  • Продовження розробки, прийняття та введення в дію сучасних комерційних нормативно-правових актів у таких сферах, як корпоративне управління і права акціонерів, володіння майном, банкрутство, окремі питання оподаткування, інвестиційна діяльність тощо;
  • Надання допомоги правовим експертам, підприємцям і громадськості у використанні системи комерційного законодавства шляхом проведення всебічної підготовки й інформування про комерційні закони, справи та процеси.

Основні компоненти проекту:

I. Правова та регуляторна реформа:

1. Лібералізація господарської діяльності та полегшення інвестування. Започаткування бізнесу, ліцензування, вихід із бізнесу.

Закони і підзаконні акти у цій сфері включають масу суперечностей, невідповідностей і упущень. Багато положень не відповідає європейським і міжнародним стандартам. Тому завданням ЦКП є усунення та мінімізація таких недоліків, а також зняття суперечностей через формування належної судової практики шляхом проведенням публічних інформаційних заходів за участю суддів, юристів, науковців тощо.

2. Закони про компанії та корпоративне управління.

ЦКП співпрацює з Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку у сфері запровадження загальноприйнятих принципів корпоративного управління Також ЦКП продовжує брати активну участь у роботі громадських органів (експертних рад), утворених при комісії з метою незалежної професійної експертизи регуляторних актів. ЦКП розробляє необхідні законопроекти про компанії, корпоративне управління та захист прав акціонерів, і забезпечує пришвидшення їх прийняття й належне введення в дію.

3. Захист прав інвесторів, вдосконалення системи правового захисту.

Здатність боржника уникати зобов’язань, труднощі із встановленням майнових прав, брак захисту прав власності та контрактних прав, брак перешкоди до недружнього поглинання тощо – це тільки невеликий перелік завдань і проблем, що потребують нагального вирішення. Задля цього ЦКП працює над:

  • зміною законодавства, починаючи з Цивільного та Господарського кодексів для запровадження належної системи правового захисту;
  • розробкою відповідної законодавчої бази для регулювання майнових відносин, забезпеченням гарантій прав власності, а також здійсненням надійної і прозорої системи реєстрації майнових прав і обтяження такого майна;
  • усуненням правової дискримінації приватного сектора на користь держави шляхом відміни правових пільг для підприємств, створених за участю держави і муніципальних органів, у випадку їх банкрутства чи прискореного стягнення боргів.

ІІ. Професійна підготовка та просвіта громадськості

ЦКП проводить важливі програми професійної підготовки:

  • семінари для суддів, які спрямовані на забезпечення суддів у регіонах знаннями, необхідними для стандартизації процесу прийняття рішень в основних галузях комерційного права;
  • освітні програми для підприємців з питань сучасного стану комерційного законодавства.

З метою просвіти громадськості ЦКП займається підготовкою та поширенням інформації про закони шляхом публікацій у Віснику Центру комерційного права, журналі «Українське комерційне право», посібниках для підприємців, що, в свою чергу, забезпечує правових експертів, суб’єктів підприємницької діяльності і громадськість інструментами, необхідними для розуміння і відповідного застосування законодавства.