Підтвердження безспірності вимог у справі про банкрутство рішенням третейського суду та ухвалою про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду

Питання: Частиною третьою статті 10 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”передбачено, що безспірні вимоги кредиторів повинні підтверджуватись судовим рішенням, що набрало законної сили. Чи можуть підтверджуватись безспірні вимоги у справі про банкрутство рішенням третейського суду та ухвалою про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду?

Відповідь: Ухвала суду про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду є судовим рішенням, яким підтверджується безспірність вимог.

Обґрунтування:

«Судове рішення» – це узагальнююче поняття, під яким розуміються усі процесуальні документи (вироки, постанови, рішення, ухвали (в т.ч. ухвали про видачу виконавчого документа на примусове виконання рішення третейського суду), якими оформлюються акти волевиявлення суду.

Що ж стосується стереотипів про те, що рішення третейських судів є здебільшого незаконними, то вони мають долатися тим аргументом, що рішення третейських судів приводяться до виконання («освячуються») рішеннями (ухвалами) державних судів.

Без сумніву є ймовірність того, що боржник та ініціюючий кредитор перебувають в змові з метою створити штучну заборгованість, що може завдати шкоди правам інших кредиторів. Водночас така заборгованість може бути створена, якщо «спір» вирішується по суті як третейським, так і державним судом (коли боржник навмисно не захищається чи навіть визнає позов). Таким чином жодної специфіки, пов’язаної з вирішенням спору третейським судом, нема.