Круглий стіл «Роль аналізу регуляторного впливу в удосконаленні системи державного регулювання»

27 вересня 2012 року Центр комерційного права спільно з Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва провели круглий стіл «Роль аналізу регуляторного впливу в удосконаленні системи державного регулювання» за участі народних депутатів України, представників органів державної влади, судової системи, науковців та фахівців у галузі економіки та права, юридичної громадськості та ЗМІ.

Під час заходу було представлено результати дослідження «Стан аналізу регуляторного впливу в Україні з урахуванням світових тенденцій», проведеного Центром комерційного права. Експерти обговорили нинішні світові тенденції у розвитку АРВ та проблеми його застосування в Україні, модель спрощеного АРВ (RIA Light), як спосіб вирішення питань регуляторної політики у країнах з перехідною економікою.

На обговорення учасників круглого столу було також винесено результати Пілотного аналізу регуляторного впливу прийняття проекту Закону України «Про банкрутство фізичної особи». У дослідженні проаналізовано поширені у світі підходи до проблеми банкрутства фізичних осіб і варіанти її розв'язання, запропоновано способи регуляторного впливу, що відповідають українським реаліям та європейській практиці.

Матеріали до заходу:

Аналітичні матеріали:

Презентації:


«Стан аналізу регуляторного впливу в Україні з урахуванням світових тенденцій»

Центр комерційного права, виконуючи програму технічної допомоги в реформуванні українського законодавства в галузі регулювання господарської діяльності, фінансовану Агентством США з міжнародного розвитку (USAID), здійснив дослідження сучасного стану застосування органами державного управління аналізу регуляторного впливу (надалі - АРВ) розроблюваних ними нормативно-правових актів.

У дослідженні «Стан аналізу регуляторного впливу в Україні з урахуванням світових тенденцій» зроблено спробу узагальнити передову європейську та світову практику АРВ. Якість регулювання економіки у сучасному світі є вкрай важливим фактором соціально-економічного розвитку держави. Органам державного управління всіх рівнів необхідний систематизований підхід, що дозволяє забезпечити високу якість нормотворчої діяльності, а суспільству — можливість безпосередньо залучатися та впливати на цей процес. Раціональний вибір на основі оцінки варіантів регулювання об'єднує ці дві вимоги. Утвердження ідеології "розумного регулювання" в сучасній світовій регуляторній практиці, де оцінка впливу є базовим елементом, створює нові можливості для якісного державного управління.

В Україні АРВ був запроваджений Законом у 2003 році. Його імплементація супроводжувалась усіма складнощами, притаманними країнам з перехідною економікою. Наразі в Україні склалась унікальна ситуація для подолання чинних проблем і помилок. Остання фінансово-економічна криза спонукала до перегляду підходів до державного регулювання. Адміністративна реформа стимулювала інтерес до таких змін. Заснування у 2012 році нової Державної служби з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва – спеціально уповноваженого центрального органа виконавчої влади з питань регуляторної політики — створило можливості для таких змін. Усе це разом відкрило "вікно можливостей" для подолання недоліків АРВ, яким слід скористатися.

Читайте також:

Пілотний аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про банкрутство фізичної особи»

Протягом останніх десятиріч у світі спостерігається значне збільшення обсягів споживчого кредитування (в т.ч. поширення кредитних карток) завдяки дерегуляції, поширенню технологій, інформації та інших факторів, які отримали назву «демократизації» споживчого кредиту. Проте, це явище тягне за собою і соціальні наслідки у вигляді зростання заборгованості фізичних осіб та, відповідно, збільшення рівня ризику неплатоспроможності боржників через втрату роботи, хворобу, розлучення тощо, особливо у період фінансових криз. Внаслідок цього у світі останнім часом приділяється велика увага питанням банкрутства фізичних осіб або споживчого банкрутства. Законодавство зарубіжних країн у цій сфері досить різниться як історією, так і підходами. Історичний досвід, ідеологія, культурні особливості, конкретна ситуація (наприклад, фінансова криза) впливають на вирішення проблеми споживчої неплатоспроможності. Як свідчать дослідження, всі ці фактори необхідно враховувати.

На замовлення Центру комерційного права (за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку) експерти Центру економічного розвитку здійснили дослідження – Пілотний аналіз регуляторного впливу проекту Закону України «Про банкрутство фізичної особи», результати якого під час круглого столу представив президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер.

Читайте також:

 

ʞˋ˕˙˘˙ˏˋˍˢ˲˲˘˲ˡ˲ˋ˝˓ˍ˓˞˜˟ː˛˲
˛ːˎ˞˖˩ˍˋ˘˘˪ˌˋ˘˕˛˞˝˜˝ˍˋ
˟˲˒˓ˢ˘˓ˠ˙˜˲ˌ