Експерти негативно оцінили проект постанови КМУ щодо зміни ліцензійних умов для транспортних підприємств

29 серпня експерт Центру долучився до громадського обговорення проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів та небезпечних відходів автомобільним транспортом, міжнародних перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом», організованого Державною регуляторною службою.

Проект вказаного нормативного акта розроблений Державною службою України з безпеки на транспорті (далі – Укртрансбезпека) з метою приведення чинних Ліцензійних умов до положень Хартії якості міжнародних автомобільних вантажних перевезень та вимог Регламенту (ЄС) № 1071/2009 Європейського Парламенту та Ради від 21 жовтня 2009 р. про встановлення спільних правил стосовно умов, яких потрібно дотримуватись для провадження діяльності оператора автомобільних перевезень, які Україна відповідно до Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом має імплементувати у національне законодавство для всіх транспортних підприємств, залучених до міжнародних транспортних перевезень.

Хартія Якості визначає, що перевізник, який має намір здійснювати міжнародні автомобільні вантажні перевезення, повинен відповідати таким вимогам: задовольняти умови реєстрації в країні-члені; мати адекватну ділову репутацію; мати належне фінансове становище; мати професійно компетентних менеджерів та водіїв.

Учасники заходу вітали намагання Укртрансбезпеки привести існуючі Ліцензійні умови для транспортних підприємств у відповідність до вимог Хартії Якості та Регламенту (ЄС), однак сам проект оцінили негативно, оскільки він є недосконалим з точки зору юридичної  техніки та створює додаткові бар’єри і корупційні ризики для транспортного бізнесу.

Особливу критику викликали положення Ліцензійних умов, якими встановлюються вимоги до способів підтвердження адекватної ділової репутації, належного фінансового становища перевізника та наявності в нього професійно компетентних менеджерів та водіїв. Перелік запропонованих Укртрансбезпекою документів, які вимагаються від перевізника для підтвердження вказаних позицій, та порядок їх отримання, є жодним чином невиправданим, нерозумним і таким, що значно погіршує становище перевізників порівняно з існуючим регулюванням.

В результаті публічного обговорення дійшли висновку, що Державна регуляторна служба відмовить Укртрансбезпеці у погодженні цього проекту нормативного акта. Натомість Укртрансбезпека має розробити інший проект за участі представників громадськості і транспортного бізнесу, який би відповідав Хартії Якості та Регламенту (ЄС) і сприяв розвитку автотранспортного бізнесу.

Центр продовжить брати участь у публічних заходах  заради вдосконалення вітчизняного законодавства та усунення корупційних ризиків у державному регулюванні.