Центр комерційного права спільно з Державною регуляторною службою України провели експертні консультації на тему «Проблемні питання відстеження результативності регуляторних актів».

Експерти, представники Громадської ради ДРСУ та бізнес асоціації обговорили можливі варіанти удосконалення Відстеження результативності регуляторних актів та висловили свої пропозиції щодо вирішення цієї проблеми.

Відстеження результативності регуляторного акта є важливим способом визначення ефективності регулювання та необхідним елементом системи державного управління.. На жаль, зараз більшість заходів з відстеження результативності проводяться з суттєвими порушеннями, а деякі регулятори взагалі ігнорують цю частину підготовки регуляторного акта.

На думку експерта Дмитра Ляпіна, вирішити цю проблему можливо здійснивши наступні кроки: 1) забезпечити належну якість підготовки АРВ в частині коректного визначення проблеми та цілей регулювання, а також вільний доступ до АРВ громадськості; 2)зобов’язати регуляторні органи розробляти, затверджувати та оприлюднювати річні плани-графіки відстеження результативності для того, щоб посилити їх публічність; 3) під час підготовки з відстеження результативності регуляторних актів щодо малого бізнесу вартість регулювання визначати за методикою М-Тесту.

Експерт Центру Юрій Юрченко розповів, що впровадження елементів тесту малого підприємництва у процедуру відстеження результативності регуляторного акта дозволить: зробити консультації з громадськістю під час відстеження обов’язковими, запровадити порівняння розміру адміністративного навантаження на усіх етапах життя регуляторного акта та створити на місцевому рівні програми зі зменшення вартості регулювання для малого бізнесу.

Виконавчий директор ГО «Інститут громадської експертизи» Олексій Літвінов  під  час свого виступу відзначив, що аналіз регуляторного  впливу та відстеження результативності  в існуючому вигляді не дозволяють виявити корупціогенні норми, які можуть міститися у проекті регуляторного акта. Виправити цю ситуацію можливо шляхом проведення антикорупційної оцінки під час здійснення М-Тесту. Зараз робоча група, організована Центром, працює над спеціальним опитувальником для громадськості, за допомогою якого і будуть виявлятись корупційні ризики регулювання. Результати опитування будуть обраховуватись спеціальним електронним калькулятором і, таким чином, визначатиметься показник корупційних ризиків. Зараз зусиллями експертів ЦКП та СІРЕ проводяться три пілотні проекти М-Тесту з антикорупційною оцінкою, які мають довести дієвість та  ефективність цього механізму.