На сайті ДРСУ опубліковано відповіді на найпоширеніші питання щодо М-Тесту

Центр комерційного права спільно з Державною регуляторною службою підготувалироз’яснення типових питань, які виникають у розробників проектів регуляторних актів під час проведення Тесту малого підприємництва (М-Тесту). Текст відповідей допоможе державним службовцям зрозуміти усі нюанси проведення М-Тесту, здійснити ефективну оцінку можливих витрат малого бізнесу на виконання відповідного регулювання та за допомогою отриманих кількісних показників обґрунтувати доцільність прийняття регуляторного акта.

Нагадаємо, що відповідно до ЗУ «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11 вересня 2003 року № 1160-IV М-Тест (тест впливу регулювання на мікро та малий бізнес) став невід’ємною складовою Аналізу регуляторного впливу.

Мета М-Тесту – на основі оцінки витрат малого бізнесу на виконання вимог регулювання та на підставі консультацій з представниками відповідної частки сектору малого бізнесу - прийняти рішення щодо можливих напрямків зменшення витрат суб’єктів малого бізнесу на виконання вимог регулювання, та оформити це рішення у вигляді змінених (скорегованих) регуляторних норм в рамках нормативно-правового акта.