ВИСНОВОК щодо проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" щодо удосконалення процедури припинення юридичної особи шляхом її перетворення»

Центр комерційного права

Висновок на №2850 від 14.05.2015

(реєстр. № 2850 від 14.05.2015 р., внесений народним депутатом України А. В. Помазановим)

І. Мета проекту відповідно до пояснювальної записки

У пояснювальній записці зазначено, що на практиці системно виникає ситуація, коли юридична особа, завершивши перший етап перетворення (припинення юридичної особи), так і не переходить до другого етапу (створення юридичної особи). Тож проект має на меті встановити, що внесення запису про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи здійснюється в день внесення запису про державну реєстрацію новоутвореної юридичної особи-правонаступника.

ІІ. Наявність проблеми та належний шлях її вирішення

Розробники проекту вірно підмітили проблему: реорганізація юридичних осіб, яка передбачає припинення існуючої юридичної особи і появу нової юридичної особи – правонаступника, має відбуватися таким чином, щоб припинення і поява таких юридичних осіб відбувалася одночасно.

Втім, нажаль, у проекті цю ідею не вдалося належним чином реалізувати.

Так, передбачене проектом виведення перетворення з-під дії абзацу першого ч.11 ст.37 призведе до того, що відомості про не закриті відокремлені підрозділи припиненої юридичної особи не будуть внесені до ЄДР як відомості про підрозділи правонаступника. Це погіршить законодавство порівняно з існуючим.

Передбачене проектом правило про внесення запису про перебування юридичної особи в процесі припинення шляхом перетворення є зайвим і в пояснювальній записці ніяк не обґрунтоване.

Нарешті, проблема розриву в часі між припиненням існуючої юридичної особи і появою нової юридичної особи – правонаступника не є специфічною проблемою перетворення. Така сама проблема виникає і у випадкахзлиття та поділу юридичних осіб. Цієї загальної проблеми проект не вирішує.

 

Висновок: проект не вирішує належним чином проблему розриву в часі між припиненням існуючої юридичної особи і появою нової юридичної особи – правонаступника. Проект у разі його прийняття погіршить законодавство порівняно з існуючим.

Рекомендація: Проект Закону рекомендується повернути на доопрацювання.