ВИСНОВОК щодо проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення реалізації права на конвертацію грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу»

Висновок на №2764 від 30.04.2015

(реєстр. № 2764 від 30.04.2015р., внесений народним депутатом України Р.С. Семенухою) 

І. Суть проекту

Проект направлений на часткове скасування заборони заліку вимог учасника до товариства проти вимог товариства щодо внесення учасником додаткового вкладу.

ІІ. Оцінка проекту

В європейських країнах є розповсюдженим такий спосіб, як зарахування вимог юридичної особи до інвестора - учасника (щодо внесення ним вкладу) та вимог інвестора до юридичної особи (щодо повернення наданої раніше позики, щодо оплати раніше поставленої сировини, продукції тощо).

Незважаючи на всі переваги такого підходу, зазначене зарахування заборонене чинним українським законодавством. Тож намір скасувати цю заборону слід вітати.

Водночас проектом передбачається лише частково зняти цю заборону, дозволивши зарахування, але виключно у разі внесення учасниками додаткових вкладів чи внесення вкладів третіми особами, що приймаються до складу учасників товариства. Таким чином, в результаті цього половинчастого підходу загальна проблема лишиться невирішеною.

До того ж спосіб, у який в проекті робиться спроба частково вирішити проблему, не завжди відповідає меті. Так, в новому абзаці, яким пропонується доповнити ст.2 Закону «Про режим іноземного інвестування», йдеться про здійснення іноземних інвестицій у вигляді грошових вимог, які погашаються шляхом обміну на акції, корпоративні права (права власності на частку (пай)) у статутному капіталі юридичної особи. Водночас під час внесення вкладу учасниками товариств жодного обміну на акції чи частки насправді не відбувається: інвестор стає учасником тоді, коли створюється товариство, або коли його приймають до складу товариства; при цьому в нього виникає обов’язок  із внесення вкладу. Можливо, розробники проекту мали на увазі залік зустрічних вимог, але з тексту проекту такий висновок не випливає з очевидністю. Таке регулювання створюватиме проблеми іноземним інвесторам вже самою своєю суперечливістю. До того ж складатиметься враження, ніби здійснення іноземних інвестицій можливе лише у вигляді грошових вимог, які перелічені в цьому абзаці та в попередньому за чинною редакцією Закону, і що здійснення іноземних інвестицій у вигляді інших вимог заборонене. Таким чином, проект додасть проблем іноземним інвесторам.

Крім того, іноземні інвестори стикаються з проблемою обмежень грошових вимог лише тими, які гарантовані першокласними банками, що робить невигідним внесок у вигляді вимоги до товариства.  Проект не вирішує цієї проблеми зовсім. При цьому вимоги ст.116 Регламенту ВР не дозволять виправити це під час доопрацювання до другого читання.

Висновок: проект не вирішує загальної проблеми конвертації грошових вимог до товариства на внесок до його статутного капіталу. До того ж він додасть проблем іноземним інвесторам.

Рекомендація:

Проект Закону рекомендується повернути на доопрацювання.