Щодо публічного доступу до ЄДРВП

З прийняттям Закону України «Про виконавче провадження» процедуру документування у виконавчому провадженні значно ускладнено. В рази зросла кількість виконавчих проваджень, які надходять на виконання державному виконавцю. Паперове документування обмежує доступ до матеріалів виконавчого провадження для його учасників, робить його непрозорим та дозволяє зловживати державним виконавцям.

У той же час надання паперових матеріалів виконавчого провадження для ознайомлення його учасникам та виготовлення для них копій документів відволікає державного виконавця від вчинення виконавчих дій.

Потужним чинником для подолання цих негараздів, а також для підвищення ефективності виконавчого провадження та зниження рівня корупції у цій сфері виступає запровадження Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень (ЄДРВП), ведення якого здійснюється у електронній формі. Забезпечення вільного доступу учасників виконавчого провадження до Реєстру через систему Інтернет дозволяє надати учасникам виконавчого провадження можливість безперешкодно ознайомлюватися з його матеріалами, робить діяльність державного виконавця прозорою, а самого виконавця позбавляє необхідності постійно відволікатися від виконання судового рішення.

Реєстр став гарним помічником під час ведення виконавчого провадження, дозволив автоматизувати виконавче провадження та позбавив виконавця необхідності вручну виготовляти процесуальні документи. Запровадження Реєстру значно полегшило процес документування у виконавчому провадженні. В той же час, можливість дистанційного доступу учасників виконавчогско провадження до матеріалів їх справи через Реєстр вивільняє час, який державний виконавець вимушений витрачати для надання документів стягувачам і боржникам.

Сьогодні в Україні забезпечено функціонування Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень та доступ до нього учасників виконавчого провадження через веб-сайт Інформаційного центру Міністерства юстиції України, який розміщено в Інтернеті за адресою: http://trade.informjust.ua/VPDOC/GetDoc.aspx. Учасникам виконавчого провадження у постанові про його відкриття присвоюється код доступу до ЄДРВП (ідентифікатор доступу) та повідомляється номер виконавчого провадження. Таким чином учасники виконавчого провадження отримують вільний і безоплатний доступ до матеріалів свого виконавчого провадження.

Досягти цього вдалось завдяки реалізації так званої «Програми порогових країн», яка здійснюється за підтримки американського народу через Агентство США з міжнародного розвитку (USAID) та Корпорацію «Виклики тисячоліття» (МСС) у 40 країнах світу, включаючи Україну. Мета цієї програми для нашої країни - сприяти подоланню корупції, що за своїм розмахом набирає рис стихійного лиха. Міністерство юстиції України разом із Центром комерційного права забезпечують виконання такої складової цієї Програми як «Реформа системи виконання судових рішень і нотаріату», яка передбачає окрім запуску Єдиного реєстру виконавчих проваджень ще й удосконалення законодавства та процедур у цій сфері, низку освітніх програм для державних виконавців та нотаріусів, ряд заходів по досягненню прозорості та відкритості цих систем. Все це певною мірою повинно зупинити корупційні процеси і зловживання у цій сфері, покращити й оздоровити систему виконавчого провадження та нотаріату, наблизити їх до європейських стандартів.

ЄДРВП має три рівні доступу: 1) для державного виконавця (повний доступ до всіх матеріалів виконавчих проваджень, стосовно рішень, які ним виконуються); 2) для учасників виконавчого провадження (повний доступ до матеріалів їхнього виконавчого провадження); 3) для широкого загалу (надає можливості дізнатися про те, чи не відкрито виконавче провадження стосовно того чи іншого суб'єкта). Останній рівень доступу викликає велику зацікавленість у громадськості. Адже завдяки його використанню можна дізнатися, чи має ваш контрагент або особа, з якою ви лише маєте намір вступити у правовідносини, несплачені борги та чи не відкрито стосовно нього виконавчі провадження. Завдяки такій прозорості вдається стимулювати боржника до виконання судового рішення та зобов'язань перед кредиторами. Таким чином Реєстр «відкрито» для усіх зацікавлених осіб, але за різними рівнями доступу, в залежності від статусу такої особи. Досліджується можливість надання загального доступу для усіх зацікавлених осіб до матеріалів усіх виконавчих проваджень. Але законодавство про інформацію та й суспільна думка поки що не дозволяють цього зробити.

Центр комерційного права здійснює моніторинг ефективності функціонування ЄДРВП, експерти спілкуються з державними виконавцями, проводяться різні неформальні зустрічі, круглі столи та фокус-групи. Завдяки цьому забезпечується зворотний зв'язок з державнихми виконавцями та іншими зацікавленими особами, що беруть участь у виконавчому провадженні, а відтак стикаються із ЄДРВП. Метою моніторингу є узагальнення пропозицій та побажань, серед яких висловлюються побажання розширити перелік документів, які можливо було б виготовляти завдяки ЄДРВП, покращення можливостей щодо складання статистичної звітності, покращення можливостей щодо здійснення контролюючої функції з боку керівництва підрозділів ДВС, а також інші. Усі результати таких узагальнень будуть спрямовані до Міністерства юстиції для їх використання в подальшій роботі із удосконалення ЄДРВП.

Ще одним із найважливіших досягнень Порогової програми корпорації «Виклики тисячоліття» стало безкоштовне надання Міністерству юстиції в якості технічної допомоги 2400 одиниць комп'ютерних станцій для забезпечення повної операційної спроможності Єдиного державного реєстру виконавчих проваджень, швидкого доступу до ЄДРВП для кожного виконавця, учасників виконавчого провадження, інших осіб, а також заміни паперових носіїв електронними.

Нещодавно завдяки спільним зусиллям та плідній співпраці Міністерства юстиції та Центру комерційного права запрацював сайт «Система публічних торгів конфіскованим та арештованим майном». Віднині інформація про аукціони, на яких реалізується конфісковане/арештоване Державною виконавчою службою Мін'юсту майно, стає абсолютно відкритою і доступною широкому загалу. Інформація про майно, що реалізується, є достатньо вичерпною і містить найменування, опис, характеристику та місцезнаходження майна, стартову ціну, строки сплати та суму гарантійного внеску учасника аукціону, адресу банку, номер рахунка спеціалізованої організації для оплати, порядок і строки розрахунку за придбане на аукціоні майно, номер депозитного рахунку органу державної виконавчої служби для сплати коштів, дату, час та місце ознайомлення з майном, дату, час та місце проведення аукціону, кінцевий термін реєстрації для участі в аукціоні тощо. Сайт http://trade.informjust.ua відкрито цілодобово на безоплатній основі.

В листопаді 2008 року Міністерством юстиції України проведено тендер серед спеціалізованих торговельних організацій на право реалізації у 2009 році майна, арештованого Державною виконавчою службою України. Однією із головних умов тендеру було визначено вимогу щодо необхідності розміщення відповідною спеціалізованою організацією інформації про заплановані публічні торги та їх результати на зазначеному сайті. Якщо казати про обсяги реалізації на момент проведення тендеру арештованого ДВС Міністерства юстиції майна, то лише за 10 місяців 2008 року спеціалізованим організаціям було передано такого майна на суму 795 679 644 грн. Для порівняння, у 2007 році на реалізації перебувало арештованого майна на суму 746 307 974 грн.

З початку цього року сайт постійно наповнюється відповідними повідомленнями, яких вже налічується кілька десятків. Завдяки широкому розповсюдженню інформації про реалізацію арештованого майна через сайт, процедуру проведення публічних торгів з реалізації конфіскованого та арештованого майна вдалося зробити більш прозорою. Це дозволить скоротити час на виконання судових рішень, забезпечити продаж майна боржника за максимально можливою з огляду на ринкову кон'юнктуру ціною, а також зменшити рівень зловживань у цій сфері.

 

Анонсовані заходи