Чи можна укласти мирову угоду з умовою, що третя особа в обмін на погашення кредиторських вимог боржника набуває право власності на частку учасника боржника?

Відповідь: Ні.

Обґрунтування: Відповідно до ч.1 ст.77 Закону про банкрутство мировою угодою у справі про банкрутство є домовленість між боржником і кредиторами. Частка учасника у статутному капіталі боржника належить не боржнику, а учаснику. Ані боржник, ані кредитори, ані третя особа не вправі розпоряджатись майном учасника боржника, зокрема відчужувати належну учаснику частку у статутному капіталі боржника.