Якщо банк забрав виконавчий документ із ДВС, чи може він потім звернутися у справу про банкрутство?

Відповідь: може.

Обґрунтування: Загальна ідеологія реформи законодавства про банкрутство та законодавства про виконавче провадження спрямована на те, щоб виключити всі положення, що можуть розглядатися як підстава звільнення від боргів, крім випадків, коли кредитори на це погоджуються.

За чинним регулюванням повернення виконавчого документа стягувачу за його заявою не позбавляє останнього права на примусове виконання (стягнення) як у виконавчому провадженні (Ст. 47 «Повернення виконавчого документа стягувачу» Закону «Про виконавче провадження» (чинна редакція) «1. Виконавчий документ, на підставі якого відкрито виконавче провадження, за яким виконання не здійснювалося або здійснено частково, повертається стягувачу у разі, якщо:

1) є письмова заява стягувача;

5.Повернення виконавчого документа стягувачу з підстав, передбачених цією статтею, не позбавляє його права повторно пред'явити виконавчий документ до виконання протягом строків, встановлених статтею 22 цього Закону»), так і в межах провадження у справі про банкрутство (Закон про банкрутство не містить обмежень щодо цього).

Хибне враження про втрату стягувачем права на звернення за примусовим виконанням у межах провадження у справі про банкрутство створювало регулювання, що містилося в попередній редакції Закону «Про виконавче провадження», відповідно до приписів ст. 40 «Повернення виконавчого документа стягувачеві» якого повернення виконавчого документа стягувачу за його заявою позбавляло останнього права «повторно пред'явити виконавчий документ до виконання». Цей припис призводив до помилкового твердження, що стягувач позбавлявся права на примусове виконання взагалі, тобто не лише у межах виконавчого провадження (при повторному зверненні до ДВС), але і при зверненні до суду в межах провадження у справі про банкрутство. Наразі ця норма в законодавстві відсутня.