Які наслідки недотримання Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство, що затверджена Міністерством юстиції України наказом від 19.06.13 №1223/5?

Відповідь: Жодних наслідків недотримання Типової форми плану санації боржника не наступає.

 

Обґрунтування: В частині 1 абз. 8 ст.3 Закону про банкрутство передбачено повноваження державного органу з питань банкрутства установлювати типові форми плану санації. Мінюст скористався своїм повноваженням та затвердив Наказом від 19.06.13р. №1223/5 типову форму плану санації.

При цьому, Законом про банкрутство не передбачено жодних наслідків недотримання Типової форми плану санації боржника.

Наявність затвердженої Міністерством юстиції типової форми варто сприймати як методично-довідкову допомогу, яка має на меті сприяти уніфікації підходу до розроблення плану санації боржника. Вимоги до оформлення, викладені в Наказі, містять опис методики заповнення розділів Плану санації та не забороняють використання інших реквізитів, якщо цього вимагає зміст плану санації.

Про це зазначено в самому Наказі в розділі «Вимоги щодо розроблення плану санації боржника відповідно до Типової форми плану санації боржника у справі про банкрутство»: «1. Ці Вимоги містять опис методики заповнення розділів Плану санації.».

Суд, вирішуючи питання про затвердження плану санації, має дослідити, чи погодилися кредитори на запропоновані у плані санації умови, адже саме вони надають боржнику можливість відновити платоспроможність за рахунок, зокрема,  відстрочення, розстрочення та прощення частини боргів боржника перед кредиторами. Недотримання Типової форми не має бути самостійною та достатньою підставою для настання будь-яких наслідків, зокрема, у вигляді відмови у затвердженні судом плану санації.