Чи впливає договірна оцінка заставленого майна на статус кредитора?

Питання:

Чи має право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство кредитор, сума вимог якого забезпечена заставою майна боржника (за наявності застави), у разі, якщо у договорі застави встановлено вартість заставного майна (що є меншою, ніж сума кредиторських вимог) та визначено, що договором застави забезпечується виконання усіх зобов'язань за іншим (наприклад, кредитним) договором (включаючи усі можливі нарахування)?

Відповідь: Не має права.

Обґрунтування:

Відповідно до ч.1 ст.14 Закону господарський суд відмовляє у прийнятті заяви про порушення справи про банкрутство, зокрема, якщо вимоги кредитора повністю забезпечені заставою майна боржника. Тож, право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство має лише той кредитор, вимоги якого не повністю забезпечені заставою майна боржника.

Якщо відповідно до договору заставою забезпечується виконання усіх вимог кредитора, то вимоги кредитора повністю забезпечені заставою майна боржника. Такий кредитор є забезпеченим і не вправі подавати заяву про порушення справи про банкрутство.

При цьому оцінка заставного майна, що її сторони зазначили в договорі, значення не має. Така оцінка є нічим іншим, як прогнозом сторін щодо ринкової вартості, яка існувала на момент укладення договору. Такий прогноз цілком може не підтвердитись у разі продажу заставленого майна.

Слід підкреслити, що якщо кредитор вважає, що дійсна вартість заставленого майна є такою, що він не зможе одержати задоволення з вартості майна в повному обсязі, то він може відмовитись від забезпечення щодо тієї чи іншої частини своїх вимог відповідно до абзацу другого ч.2 ст.23 Закону. Така можливість зумовлена тим, що грошові зобов’язання належать до подільних[1]. Тож кредитор може відмовитись від забезпечення лише щодо певної частини грошового зобов’язання, а інша частина лишиться забезпеченою. У такому разі кредитор матиме право на звернення до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство. Водночас у разі звернення стягнення на предмет застави виручка піде на задоволення лише тієї частини зобов’язання, яка лишилась забезпеченою, а надлишок буде включений до ліквідаційної маси.


[1]до таких зобов’язань, як відомо, належать зобов’язання, предмет яких може бути поділений без шкоди для його цінності.