Порядок включення до реєстру вимог забезпечених кредиторів в частині пені

Відповідь та обґрунтування:

Відповідно до вимог абзацу 8 частини 2 статті 25 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» «неустойка (штраф, пеня) враховується в реєстрі вимог кредиторів окремо від основних зобов'язань у шосту чергу та може бути предметом мирової угоди». Це загальне правило, яке стосується вимог конкурсних кредиторів.

Що ж до вимог забезпечених кредиторів (як за основним зобов’язанням,  так і у частині сплати пені) застосовується спеціальна норма частини 4 статті 42 Закону, якою визначено: «майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує».

Якщо ж грошей, отриманих від продажу предмета забезпечення не вистачило для задоволення всіх вимог такого кредитора, зобов’язання, які залишилися невиконаними, задовольняються в порядку черговості, визначеній для задоволення вимог конкурсних кредиторів у частині 1 статті 45 Закону: 1) в четверту чергу - за основним боргом; 2) в шосту чергу - пеня. Це ж стосується і випадку, якщо забезпечений кредитор відмовиться від забезпечення.