Провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця в разі його смерті

Питання:

Стаття 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" встановлює підстави припинення провадження у справі про банкрутство. Приписами ст.ст. 90 - 92 Закону врегульовано особливості банкрутства фізичної особи – підприємця. При цьому нормами вказаних статей Закону не врегульоване питання, яким чином здійснюється провадження у справі про банкрутство фізичної особи – підприємця в разі його смерті. Чи є смерть фізичної особи-підприємця підставою для припинення провадження у справі про банкрутство?

Відповідь: Смерть фізичної особи-підприємця не є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.

Обґрунтування:

Смерть фізичної особи-підприємця (за умови внесення відповідного запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців) була підставою для припинення провадження у справі про банкрутство відповідно до п.10 ч.1 ст. 83 Закону "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Втім, така підстава вже відпала із набранням чинності 07.07.2014р. Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення процедури державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичних осіб - підприємців за заявницьким принципом» № 1258-18 від 13.05.2014 р., яким виключено п.10 ч.1 ст. 83 Закону України  "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом".

Законом № 1258-18 від 13.05.2014 р. також передбачено інші зміни  до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом". Зміни спрямовані на те, щоб набуття фізичною особою статусу суб’єкта підприємницької діяльності не призводило до можливості застосування процедури банкрутства до боргів, які виникли не у зв’язку із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності, а також на те, щоб у разі втрати фізичною особою статусу суб’єкта підприємницької діяльності до її боргів, які виникли саме у зв’язку із здійсненням такою фізичною особою підприємницької діяльності, можна було б застосувати процедури банкрутства. Останнє є дуже важливим як для кредиторів (аби не дати можливості боржнику уникнути банкрутства та продажу його майна ліквідатором шляхом реєстрації боржником припинення підприємницької діяльності), так і для самого боржника (якщо після припинення ним підприємницької діяльності з’ясувалося, що він неспроможний сплатити всі підприємницькі борги).

Ідеологія змін до Закону базується на тому, що фізична особа, яка припиняє свою підприємницьку діяльність, на відміну від випадку ліквідації юридичної особи, нікуди не зникає. Фізична особа – підприємець не є новим суб’єктом права, відмінним від «просто» фізичної особи. Це лише статус, який суб’єкт – фізична особа – може набути або втратити. Тому фізична особа і після припинення підприємницької діяльності має продовжувати відповідати за своїми боргами, а обсяг такої відповідальності жодним чином не повинен змінюватися.

Законом № 1258-18 від 13.05.2014 р. виключено таку підставу для припинення провадження у справі про банкрутство як «підприємницька діяльність фізичної особи - підприємця, яка є боржником, припинена в установленому законодавством порядку, про що зроблено відповідний запис в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» (п.10 ч.1 ст. 83 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом"), в т.ч. в зв’язку із смертю такої особи.

Відтак смерть фізичної особи-підприємця не є підставою для припинення провадження у справі про банкрутство.