Недійсний договір купівлі майна банкрута - в якій черзі покупець?

Питання:

 Якщо за результатами розгляду спорів з продажу майна банкрута визнається недійсним договір купівлі-продажу майна банкрута, майно повертається в ліквідаційну масу. В яку чергу повинна відшкодовуватись покупцю цього майна його вартість – у першу чи в четверту?

 Відповідь: В четверту.

 Обґрунтування:

Відповідно до абзацу другого ч.1 ст.216 ЦК «У разі недійсності правочину кожна із сторін зобов'язана повернути другій стороні у натурі все, що вона одержала на виконання цього правочину, а в разі неможливості такого повернення, зокрема тоді, коли одержане полягає у користуванні майном, виконаній роботі, наданій послузі, - відшкодувати вартість того, що одержано, за цінами, які існують на момент відшкодування». Обов’язок сторін повернути одна одній все, що вони одержали, виникає з моменту такого одержання. Тому покупець, у якого виникає вимога щодо повернення сплаченої ним ціни, стає поточним незабезпеченим кредитором. Такі вимоги відповідно до п.4 ч.1 ст.45 Закону задовольняються в четверту чергу.

При цьому слід мати на увазі, що наслідки, передбачені ч.1 ст.216 ЦК, не застосовуються, якщо добросовісний набувач набуває право власності на відчужене майно (ст.ст.330, 388 ЦК). Слід також мати на увазі, що відповідно до ч.2 ст.388 ЦК «Майно не може бути витребувано від добросовісного набувача, якщо воно було продане у порядку, встановленому для виконання судових рішень». Втім, ця норма застосовується, якщо не був порушений порядок, встановлений для виконання судових рішень.