Які наслідки встановлення організатором аукціону вимог до учасників, які не відповідають закону (сплатити реєстраційні внески, надати певні документи, відомості тощо)?

Питання:

Деякі організатори аукціону встановлюють вимоги до учасників, які не відповідають закону. Зокрема, трапляються вимоги сплатити реєстраційні внески, надати свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, відомості про місце здійснення діяльності тощо.

Які наслідки встановлення таких вимог організатором аукціону?

 

Відповідь: Встановлення таких вимог може бути підставою для:

- визнання результатів аукціону недійсними (ч.3 ст.55 Закону);

- стягнення з організатора аукціону штрафу у розмірі гарантійного внеску на користь особи, якій встановлення таких вимог перешкодило взяти участь або перемогти на аукціоні (ст.56 Закону).

Обґрунтування:

Метою продажу майна на аукціоні є одержання якомога більшої ціни за майно. Встановлення додаткових вимог, які не передбачені законом і не випливають з суті відносин, обмежує доступ учасників до аукціону і перешкоджає зазначеній меті. Тому це є порушенням порядку підготовки та проведення аукціону. Тож мають застосовуватися правила ч.3 ст.55, ст.56 Закону.

Водночас слід мати на увазі, що закон не містить вичерпного переліку вимог до учасників чи документів, що мають подаватися. Так, відповідно до ч.3 ст.35 Закону «Майно боржника, щодо обігу якого встановлено обмеження, продається на закритих торгах за ціною, не нижче звичайної. У закритих торгах беруть участь особи, які відповідно до законодавства можуть мати зазначене майно у власності чи на підставі іншого речового права». Звідси випливає, що закриті торги – це аукціон з продажу майна, щодо обігу якого встановлено обмеження, і в такому аукціоні беруть участь лише ті особи, які можуть бути покупцями такого майна. Тож вимога довести можливість бути покупцем цього майна відповідає закону.

Відповідатимуть закону і певні суто технічні вимоги, без яких неможлива участь в електронних торгах. Прикладами можуть бути вимоги зареєструватись на сайті, обрати пароль, що містить певні види символів, тощо.