Протягом дії мораторію неустойка не нараховується

Питання:

У судовій практиці є два підходи: по-перше, стягується  неустойка за період, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство; в інших випадках – якщо відносно боржника порушено провадження у справі про банкрутство суд відмовляє у стягненні неустойки за період, коли мораторій ще не діяв з огляду на те, що протягом дії мораторію не нараховується неустойка. Це ж стосується і інфляційних та трьох відсотків річних.

Відповідь: Неустойка стягується  за період, що передував порушенню провадження у справі про банкрутство.

 

 Обґрунтування:

Відповідно до вимог ч.1 статті 19 Закону про банкрутство введення мораторію на задоволення вимог кредиторів передбачає «зупинення виконання боржником грошових зобов'язань і зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), термін виконання яких настав до дня введення мораторію, і припинення заходів, спрямованих на забезпечення виконання цих зобов'язань та зобов'язань щодо сплати податків і зборів (обов'язкових платежів), застосованих до дня введення мораторію». В ч.3 ст. 19 Закону передбачено, що протягом дії мораторію не нараховується неустойка (штраф, пеня), не застосовуються інші фінансові санкції за невиконання чи неналежне виконання зобов’язань із задоволення всіх вимог, на які поширюється мораторій.

Тлумачити положення ч.3 ст.19 Закону треба виходячи із того, на виконання якого завдання спрямований інститут мораторію. Його завдання – надати можливість боржнику відновити платоспроможність. Для забезпечення цього встановлюється заборона боржнику на виконання зобов’язань, які виникли до введення мораторію. Таким чином, боржника в силу закону позбавлено можливості виконувати зобов’язання, які виникли до введення мораторію. В цьому випадку відсутня можливість боржника виконати зобов’язання, в зв’язку з чим не наступають негативні наслідки за їх невиконання (зокрема у вигляді нарахування неустойки (штрафу, пені), інфляційних та трьох відсотків річних).

За той період, коли боржник зобов’язаний розраховуватись, немає причин звільняти його від відповідальності.