Заперечення кредитором, вимоги якого ще не розглядались судом, по вимогах інших кредиторів

Питання:

Чи має право конкурсний кредитор, що заявив вимоги до боржника після оприлюднення повідомлення про порушення провадження у справі про банкрутство, подати заперечення по вимогах інших кредиторів з огляду на те, що його вимоги ще не розглядались судом у справі про банкрутство і відхилені боржником, зважаючи на положення ч.6 ст.23 Закону про банкрутство?

Відповідь та обґрунтування:

Абзац 1 частини 6 статті 23 Закону про банкрутство передбачає, що «кредитор, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, має право отримувати від розпорядника майна інформацію щодо вимог інших кредиторів, визнаних боржником та розпорядником майна. Такий кредитор може подати розпоряднику майна, боржнику та суду заперечення щодо визнання вимог інших кредиторів».

Натомість, абзацом 2 цієї ж частини передбачено, що «заяви з вимогами конкурсних кредиторів або забезпечених кредиторів, у тому числі щодо яких є заперечення боржника чи інших кредиторів, розглядаються господарським судом у попередньому засіданні суду».

Положення абзаців 1 та 2 частини 6 статті 23 Закону про банкрутство суперечать один одному. Це протиріччя треба вирішувати за допомогою цільового способу тлумачення на користь абзацу 2.

Випливає це із того, що абзац 1 визначає право кредитора, вимоги якого визнані боржником чи господарським судом, подати заперечення, а абзац 2 не містить такої оговори, відтак передбачає можливість подавати заперечення всіма кредиторами.

З огляду на це, розглядати заперечення кредитора, вимоги якого ще не розглядались судом та відхилені боржником, по вимогах інших кредиторів варто у попередньому засіданні.