Оформлення відмови кредитора від забезпечення

Питання:Яким чином має бути оформлена відмова кредитора від забезпечення і в який строк це має бути зроблено – до порушення провадження у справі чи на момент звернення до господарського суду з грошовими вимогами?

Відповідь:Відмова кредитора від забезпечення може бути оформлена в письмовій формі у будь-який час.

Обґрунтування:

Кредитори, вимоги яких забезпечені заставою майна, у справах про банкрутство мають статус забезпечених (стаття 1 Закону “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом”). Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 23 Закону «забезпечені кредитори зобов'язані подати заяву з грошовими вимогами до боржника під час провадження у справі про банкрутство лише в частині вимог, що є незабезпеченими, або за умови відмови від забезпечення». На практиці постало питання про те, яким чином має бути оформлена відмова від забезпечення?

За загальним правилом зміна, розірвання або одностороння відмова від договору допускаються лише за згодою сторін, якщо інше не встановлено договором або законом (стаття 651 Цивільного кодексу). Можливість відмовитись від забезпечення надана кредитору Законом “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” (абзац 2 частини 2 статті 23).

Оскільки відмова від забезпечення є одностороннім правочином щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинення такого правочину регулюється статтею 547 Цивільного кодексу: правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання вчиняється у письмовій формі; правочин щодо забезпечення виконання зобов'язання, вчинений із недодержанням письмової форми, є нікчемним.

Оскільки законом не встановлено спеціального режиму відмови кредитора від забезпечення, таку відмову може бути оформлено у будь-якому письмовому документі, який надається (надсилається) заставодавцю. Відмову від забезпечення може бути здійснено, в тому числі, і в заяві про порушення справи про банкрутство, і в заяві із грошовими вимогами до боржника.

Закон не обмежує заставодержателя якимось часом, протягом якого він має можливість скористатися своїм правом на відмову від забезпечення, тому таку відмову може бути вчинено в будь-який час.