Момент визнання боржника банкрутом за ст.95 Закону

Питання: В який момент боржник повинен визнаватись судом банкрутом під час здійснення провадження у справі за ст. 95 Закону?

 

Відповідь: У справі, порушеній за ст.95 Закону, суд може визнати боржника банкрутом: 1) в першому судовому засіданні, одразу після порушення провадження; 2) у разі необхідності проведення додаткового засідання, протягом 14 днів після порушення провадження.

 

Обґрунтування:

Тлумачити положення частини 2 статті 95 Закону варто таким чином, щоб визнавати банкрутом боржника разом із порушенням провадження у справі про банкрутство, не очікуючи 14 днів, як то передбачено в третьому реченні зазначеної статті. Виходити треба з того, що будь-яке зволікання в цьому випадку не буде на користь захисту прав кредиторів. Адже на цей момент вже відомо, що майна на задоволення вимог всіх кредиторів не вистачить.

При цьому слід зазначити, що застосування приписів першого та третього речень ч.2 ст.95 Закону не призводить до їх конфлікту, якщо розуміти вказівку на те, що «вирішення питання щодо визнання боржника банкрутом здійснюється в судовому засіданні, що проводиться не пізніше чотирнадцяти днів після порушення провадження у справі в загальному порядку, визначеному цим Законом» таким чином, що:

по-перше, засідання може бути проведено протягом чотирнадцятиденного строку в будь-який момент. Використання мовної конструкції «не пізніше» – означає: «хоч і на перший день»;

по-друге, суду не обов’язково проводити додаткове засідання, якщо в ньому суд не вбачає потреби (принцип процесуальної економії), адже суд може вирішити всі питання в першому засіданні.

Вирішення всіх питань судом в одному засіданні, або ж у різних, не суперечить положенням ч.2 ст. 95 Закону.