Резолютивна частина при відстороненні арбітражного керуючого

Питання: Як правильно формулювати резолютивну частину процесуальних документів за наявності обставин, передбачених ч.8 ст.28, ч.12 ст.41, ч.3 ст.114 Закону: звільнити арбітражного керуючого (ПІБ) від виконання повноважень керуючого санацією (ч.8 ст.28); припинити повноваження ліквідатора (ч.12 ст.41 Закону) чи відсторонити (усунути) арбітражного керуючого від виконання відповідних повноважень під час провадження у справі про банкрутство (ч.3 ст.114 Закону)?

Відповідь та обґрунтування:

В зв’язку із застосуванням в різних частинах Закону різних термінів в нормах, якими встановлено підстави та порядок відсторонення арбітражного керуючого від виконання повноважень розпорядника майна, керуючого санацією та ліквідатора, на практиці виникла проблема із формулюванням резолютивної частини відповідної ухвали суду. Відтак, постало запитання про те, яким чином формулювати резолютивну частину.

Відповідаючи на це запитання, слід виходити із того, що терміни «звільнити», «припинити повноваження», «усунути» та «відсторонити» в контексті застосування положень абзацу 3 ч.8 ст.28, ч.12 ст.41, абзацу 1, 2 та 9 ч.3 ст.114 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та з огляду на наслідки застосування цих норм, є синонімами.

Натомість, оскільки об’єднуючим положенням зазначених статей Закону є припис абзацу 9 ч.3 ст.114, відповідно до якого «суд протягом п'яти днів з дня, коли йому стало відомо про наявність підстав для усунення арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора), виносить ухвалу про його відсторонення від виконання відповідних повноважень під час провадження у справі про банкрутство», з метою забезпечення формування єдиної судової практики, в резолютивній частині ухвали варто зазначати:

«Відсторонити арбітражного керуючого (ПІБ) від виконання повноважень… під час провадження у справі про банкрутство», зазначивши від яких саме повноважень відстороняється арбітражний керуючий у справі: розпорядника майна, керуючого санацією або ж ліквідатора.