Звернення ДВС стягнення на майно боржника для погашення заборгованості по заробітній платі

Питання: Чи можливо задовольнити заяву органу ДВС про звернення стягнення на майно боржника для погашення заборгованості по заробітній платі за відповідними виконавчими документами, якщо судовим розглядом буде встановлено, що після реалізації такого майна органом ДВС іншого наявного у боржника майна виявиться недостатньо для погашення заборгованості по заробітній платі перед іншими працівниками, які не є стягувачами в межах відповідного виконавчого провадження?

Відповідь та обґрунтування:

Одним із завдань реформи системи банкрутства є узгодження двох процедур примусового стягнення: виконавчого провадження та банкрутства. Частково досягти цієї мети вдалося після прийняття в новій редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» та змінами до Закону України «Про виконавче провадження». Головне завдання таких змін – унеможливлення одночасного існування двох процедур стягнення та пріоритет процедури банкрутства (більш універсальної процедури) для забезпечення справедливого розподілу грошей, отриманих від продажу майна боржника в порядку черговості (пропорційно) між кредиторами.

На практиці виникають непоодинокі ситуації, коли до суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, надходять заяви органів Державної виконавчої служби про звернення стягнення на майно боржника для погашення заборгованості по заробітній платі за відповідними виконавчими документами. Обґрунтовуються такі заяви тим, що відповідно до ч. 5 ст. 19 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» дія мораторію не поширюється на виплату заробітної плати, а також тим, що після порушення провадження у справі про банкрутство виконавчі провадження у випадку, коли на вимогу стягувача не поширюється дія мораторію не зупиняються (статті 37, 39) і тривають до моменту визнання боржника банкрутом (стаття 49 Закону України «Про виконавче провадження»).

Відповідаючи на поставлене запитання слід зазначити, що звернення стягнення ДВС на майно боржника за вимогами, на які не поширюється дія мораторію (зокрема, із заборгованості по заробітній платі), допускається. Стагнення відбувається під контролем суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство (абзац 4 ч.5 ст. 19 Закону про банкрутство).

Розглядаючи клопотання ДВС,суд має дослідити, чи достатньо у боржника майна для покриття вимог всіх кредиторів, чи не завадить задоволення цього клопотання здійсненню господарської діяльності боржника та відновленню його платоспроможності, чи не порушить задоволення такого клопотання принцип рівності усіх кредиторів в межах однієї черги, та чи не призведе задоволення клопотання до порушення прав інших кредиторів та учасників процесу.

У випадку, якщо щодо зазначених вище питань суд дійде негативних висновків, у задоволенні клопотання може бути відмовлено.