Оригінал векселя у матеріалах справи про банкрутство

Питання: Відсутність єдиної практики та думки про те, чи потрібно долучати оригінал векселя до матеріалів справи.

Відповідь:оригінал векселя не повинен долучатись до матеріалів справи.

Обґрунтування:

Відповідно до Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі (далі - Уніфікований закон) вексель знаходиться у його законного держателя доти, доки він не буде повністю оплачений. Це є необхідно, зокрема, для того, щоб векселедержатель міг використати своє право регресу проти інших (крім платника за векселем) зобов’язаних осіб (попередніх індосантів, трасанта, авалістів) відповідно до глави VII Уніфікованого закону.

При цьому слід мати на увазі, що, якщо векселедержателю здійснюється платіж за векселем у повному обсязі, то трасат (векселедавець за простим векселем) відповідно до ч.1 ст.39 Уніфікованого закону може вимагати, щоб він був вручений йому держателем разом з розпискою про отримання платежу. У разі ж часткового платежу, трасат (векселедавець за простим векселем) відповідно до ч.3 ст.39 Уніфікованого закону може вимагати, щоб відмітка про такий платіж була вчинена на векселі і щоб йому була видана про це розписка.

Оскільки у процедурах банкрутства та виконавчому провадженні платіж від імені боржника здійснюється відповідно арбітражним керуючим та державним виконавцем, то вони задля недопущення неправомірного обігу векселів, повинні вимагати від кредиторів, яким сплачуються кошти за векселем, вручення векселя, а в разі часткового платежу – вимагати вчинення на векселі відмітки про такий платіж. Водночас, оскільки при сплаті коштів у процедурах банкрутства та виконавчого провадження завжди є докази такої сплати, то вимагати видачі розписок недоцільно.