Процесуальні дії суду у випадку, якщо комітет кредиторів або ж власник майна чи уповноважений ним орган не схвалили звіт ліквідатора

Питання: Якими мають бути процесуальні дії суду у випадку, якщо комітет кредиторів або ж власник майна чи уповноважений ним орган не схвалили звіт ліквідатора? Чи є це підставою для припинення повноважень ліквідатора та призначення іншого арбітражного керуючого ліквідатором? Чи можливе затвердження судом звіту ліквідатора з відхиленням заперечень комітету кредиторів та власника (органу, уповноваженого управляти майном боржника)?

Відповідь: Відмова комітету кредиторів та власника (органу, уповноваженого управляти майном боржника) схвалити звіт ліквідатора не є самостійною та достатньою підставою для припинення повноважень ліквідатора та призначення іншого арбітражного керуючого ліквідатором. Суд може затвердити звіт ліквідатора у випадку, якщо комітет кредиторів або ж власник майна чи уповноважений ним орган не схвалили звіт ліквідатора, дослідивши причини, з яких звіт не було схвалено, а також заперечення комітету кредиторів та власника (органу, уповноваженого управляти майном боржника).

Обґрунтування:

Частиною першою статті 46 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” передбачено, що звіт ліквідатора має бути схвалений комітетом кредиторів, власником майна (органом, уповноваженим управляти майном) боржника (для державних підприємств або підприємств, у статутному капіталі яких частка державної власності перевищує 50 відсотків). Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу.

Слід зазначити, що дії суду Закон пов’язує не з наявністю або відсутністю схвалення звіту, а із тим, яких висновків дійде суд. Якщо суд дійде висновків, що за результатами ліквідаційної процедури після задоволення вимог кредиторів не залишилося майна, господарський суд виносить ухвалу про ліквідацію юридичної особи – банкрута (ч. 2 ст. 46 Закону). У разі ж якщо суд дійде висновку, що ліквідатор не виявив або не реалізував майнові активи банкрута у повному обсязі, господарський суд виносить ухвалу про призначення нового ліквідатора в порядку ч.4 та 5 ст. 46 Закону.

Також слід зазначити, що наявність різного роду схвалень та погоджень, наприклад, плану санації, звіту ліквідатора та інше, є нічим іншим, як додатковими гарантіями дотримання прав учасників провадження у справі про банкрутство. Господарський суд не зв'язаний такими погодженнями (або ж їх відсутністю) у своїх правових позиціях та у своїх процесуальних діях. Водночас він має їх досліджувати та обґрунтовано враховувати або ж відхиляти.