Процесуальні наслідки закінчення строку ліквідації боржника

Питання:  Проблемою провадження у справах про банкрутство завжди  була тривала в часі ліквідаційна процедура, що призводило до додаткових витрат на її здійснення і не сприяло захисту прав кредиторів. Очевидно, з метою викорінення цього явища у новій редакції Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідаційна процедура у справі відкривається лише на строк 12 місяців,  положень про можливість продовження цього строку в Законі не міститься. При цьому не вказані процесуальні наслідки провадження у справі про банкрутство: яким чином припиняється провадження у справі про банкрутство, хто в подальшому буде вирішувати питання про ліквідацію юридичної особи банкрута і затвердить звіт ліквідатора, перевіривши законність дій осіб, які продавали майно та задовольняли вимоги кредиторів?

Відповідь:У разі порушення 12-місячного строку, відведеного Законом для ліквідаційної процедури, процесуальні наслідки не наступають. Водночас, таке порушення є підставою для суду розглянути законність дій (бездіяльності) ліквідатора та вирішити питання щодо заміни ліквідатора. Судова процедура триває до повного завершення процедури ліквідації – продаж усього майна боржника, затвердження ліквідаційного балансу і звіту ліквідатора, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про його припинення.

Обґрунтування:

Новою редакцією Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» передбачено, що ліквідаційна процедура у справі відкривається лише на строк 12 місяців,  положень про можливість продовження цього строку в Законі не міститься. Відтак, на практиці постало питання, які процесуальні наслідки наступають після закінчення цього строку.

Виходячи із того, що Закон не містить жодного процесуального наслідку порушення строку процедури ліквідації, процесуальні наслідки не наступають. Суд продовжує провадження у справі.

Водночас, порушення строку (вихід за межі встановленого Законом строку процедури ліквідації) — є приводом для суду розглянути законність дій (бездіяльності) ліквідатора (чи все, що він мав зробити, він зробив) та (за наявності підстав) вирішити питання щодо заміни ліквідатора (частина 12 статті 41 Закону). Слід зазначити, що цими повноваженнями суд може скористатися в будь-який момент, поки триває ліквідаційна процедура (як до закінчення встановленого Законом строку процедури ліквідації, так і після).

Після завершення всіх розрахунків з кредиторами ліквідатор подає до господарського суду звіт та ліквідаційний баланс. Господарський суд після заслуховування звіту ліквідатора та думки членів комітету кредиторів або окремих кредиторів виносить ухвалу про затвердження звіту ліквідатора та ліквідаційного балансу (частина 1 статті 46 Закону) — ліквідаційний баланс може бути затверджено тільки за умови того, що все майно боржника продано.

При цьому, ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи — банкрута (частина 7 статті 46 Закону). Цей припис Закону кореспондує із нормами частини 3 статті 40 Закону, згідно положень якої ліквідатор (ліквідаційна комісія) виконує свої повноваження до завершення ліквідаційної процедури в порядку, встановленому цим Законом та іншими нормативно-правовими актами.

Відтак, судова процедура триває до повного завершення процедури ліквідації – продаж усього майна боржника, затвердження ліквідаційного балансу і звіту ліквідатора, внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців запису про його припинення. Повноваженням суду є вирішення питання про відкриття процедури ліквідації та здійснення контролю за її реалізацією. Оскільки строк процедури ліквідації визначено Законом, то продовжувати його, чи обмежити суд не уповноважено – це повноваження законодавця.

Для уникнення ситуації, коли треті особи ставлять під сумнів повноваження ліквідатора в зв’язку із виходом за межі встановленого Законом строку процедури ліквідації, в резолютивній частині постанови суду про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури можна зазначити таке:

  1. визнати боржника банкрутом і відкрити ліквідаційну процедуру (повноваження суду);
  2. призначити ліквідатора банкрута (повноваження суду);
  3. ліквідаційну процедуру відкрито строком на дванадцять місяців (цитата із Закону);
  4. ліквідатор виконує свої повноваження до внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про припинення юридичної особи — банкрута (цитата із Закону).