Суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника

Питання: Застосоване в Законі “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” формулювання “суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника” не дає чіткої відповіді щодо того, чи повинні такі спори вирішуватися в межах провадження справи про банкрутство, або у позовному провадженні господарським судом, по територіальній підсудності якого розглядається справа про банкрутство?

Відповідь:Такі спори мають вирішуватися в межах провадження у справі про банкрутство.

 

Обґрунтування:

В частині 4 статті 10 Закону визначено, що “суд, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, вирішує усі майнові спори з вимогами до боржника”.

Оскільки граматичний спосіб тлумачення в цьому випадку не дає змоги встановити зміст норми, доцільно звернутись до телеологічного (цільового) способу тлумачення.

Зміна підвідомчості та підсудності, а відтак і концентрація всіх вимог у справі про банкрутство введена в Закон задля обслуговування новели, що передбачена у частині 12 статті 28, в якій зазначається, що “процедура санації боржника припиняється достроково в разі невиконання умов плану санації та/або в разі невиконання поточних зобов'язань боржника, у зв'язку з чим господарський суд визнає боржника банкрутом і відкриває ліквідаційну процедуру”. Концентрація необхідна для того, щоб усі питання щодо майна боржника знаходились під контролем одного судді в межах одного провадження.