Розміщення оголошення про аукціон на сайті державного органу з питань банкрутства

Питання: Останнім часом ліквідатори, які здійснюють продаж майна у відповідності до норм нової редакції Закону про банкрутство, звертаються до суду з наступним питанням: державний орган з питань банкрутства відмовляється розміщувати на своєму офіційному веб-сайті оголошення про продаж майна, наприклад, якщо вважає, що оголошення не відповідає вимогам Закону. Чи має державний орган з питань банкрутства здійснювати ревізію таких оголошень, посилаючись на необхідність здійснювати відповідний державний контроль в цій сфері? Що робити, якщо оголошення, яке має розміщуватися на веб-сайті ВГСУ та веб-сайті Мінюсту, розміщено лише на одному сайті?

 

Відповідь:

  1. Веб-сайт державного органу з питань банкрутства — це лише інформаційний ресурс, де арбітражні керуючі мають розміщувати оголошення. Державний орган з питань банкрутства повинен автоматично розміщувати оголошення на веб-сайті.

  2. Якщо оголошення було оприлюднене у встановленому порядку лише на одному веб-сайті (Мінюсту або ВГСУ) і аукціон відбувся, то його потрібно визнавати, адже мету розміщення оголошення – оприлюднення відомостей про аукціон – досягнуто. Підстав для  призначення дати повторного проведення аукціону немає.

    Обґрунтування:

Функцію контролю за дотриманням прав та законних інтересів учасників провадження у справі про банкрутство покладено на господарський суд.

Державний орган з питань банкрутства зобов’язаний розмістити в Інтернеті інформацію, надану арбітражним керуючим, без будь-якої перевірки. Якщо така інформація подана арбітражним керуючим невірно (зокрема не відповідає закону), то учасники мають поскаржитись на це суду, а суд вже вирішить це питання.

Також слід звернути увагу, що відповідальність за належне проведення аукціону (зокрема за вірність розміщення інформації) несе арбітражний керуючий (ч.2 ст. 44, ч.5 ст. 49 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом») та організатор аукціону (ч.6 ст. 49 Закону), а не державний орган з питань банкрутства. Мінюст може здійснювати моніторинг оголошень, які подають арбітражні керуючі та реагувати шляхом ініціювання притягнення арбітражних керуючих до дисциплінарної відповідальності. Інші зацікавлені особи, права яких порушено під час проведення аукціону, можуть оскаржити його результати до суду (ч.3 ст. 55 Закону) і таким чином відновити свої права.

Згідно з положеннями ч. 1 ст. 58 Закону, організатор аукціону не пізніше як за 15 робочих днів до дня початку аукціону оприлюднює на веб-сайті державного органу з питань банкрутства та Вищого господарського суду України (при проведенні електронних торгів – також на своєму веб-сайті) оголошення про проведення аукціону, а також письмово повідомляє про проведення аукціону власника майна, замовника та інших осіб, визначених замовником. У практичному застосуванні вказаної норми Закону виникають ситуації, коли оголошення про проведення аукціону здійснюється тільки на одному з сайтів, визначених  Законом, а на іншому сайті – у строк, менший ніж за 15 днів  до оголошеного аукціону. Чи буде у вказаному випадку аукціон законним та чи зумовлює це необхідність призначення дати повторного проведення аукціону?

Надаючи відповідь на це запитання, слід виходи із того, що веб-сайти державного органу з питань банкрутства, Вищого господарського суду України, організатору аукціону – це лише інформаційні ресурси. Мета розміщення оголошення на цих ресурсах – привернути до аукціону увагу якомога більшої кількості потенційних учасників. До речі, Закон не містить заборони щодо розміщення оголошення про аукціон також і на інших інформаційних ресурсах, як в електронних в Інтернеті, так і в друкованих та інших ЗМІ. Також це можуть бути електронні ресурси та ЗМІ, які знаходяться за межами України, а оголошення може бути розміщено із використанням іноземних мов – це надає можливість залучити до участі в аукціоні іноземних інвесторів.

Відтак, якщо оголошення було оприлюднене у встановленому порядку лише на одному веб-сайті (Мінюсту або ВГСУ) і аукціон відбувся, то його потрібно визнавати, адже мету розміщення оголошення – оприлюднення відомостей про аукціон – досягнуто. Відтак і підстав для  призначення дати повторного проведення аукціону немає.

Для економіки важливо швидко повернути в оборот майно, навіть якщо під час проведення аукціону були порушення. Тим більше, що для осіб, чиї права порушено, Законом передбачено засоби захисту.