Виокремлення грошей, отриманих від продажу заставного майна, що продавалося в складі ЦМК

Питання:Майно, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси, чи входить таке майно до цілісного майнового комплексу? Чи потрібна згода заставодержателя на продаж ЦМК, до складу якого, зокрема, входить предмет забезпечення? Як виокремити при продажу ЦМК гроші (вартість) заставного майна, що продавалося в складі ЦМК, для їх направлення на виключне погашення грошових вимог заставних кредиторів (ч.4 ст.42 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»: Майно банкрута, що є предметом забезпечення, не включається до складу ліквідаційної маси і використовується виключно для задоволення вимог кредитора за зобов’язаннями, які воно забезпечує)?

 

Відповідь:Заставне майно входить до ЦМК. Згода заставного кредитора на продаж ЦМК не потрібна. Гроші (вартість) заставного майна, що продавалося в складі ЦМК, виокремлюються на підставі відомостей балансу боржника.

 

Обґрунтування:

Заставне майно входить до ЦМК, адже пріоритетом є — продаж працюючого бізнесу[1]. Продаж працюючого бізнесу забезпечує реалізацію майна за більш високою ціною, аніж при продажу розпорошеного майна, зберігається економічний суб’єкт та платник податків, зберігаються робочі місця. Відтак, ліквідатор здійснює продаж майна боржника спочатку у вигляді ЦМК і лише тоді, коли продати майно боржника у вигляді ЦМК не вдалося, розпродає його частинами (частина 5 статті 44 Закону).

Оскільки порядок продажу майна визначено Законом,  згода заставного кредитора на продаж ЦМК, до складу якого входить заставне майно, не потрібна.

Для гарантування прав заставного кредитора на отримання вартості заставного майна при продажу його у складі ЦМК, а також для запобігання зловживанням шляхом маніпуляцій із вартістю такого майна, гроші (вартість) заставного майна, що продавалося в складі ЦМК, для їх направлення на виключне погашення грошових вимог заставних кредиторів, виокремлюються (виходячи з питомої ваги вартості заставного майна у вартості всього майна ЦМК). Питома вага може визначатись на підставі балансу, якщо немає підстав вважати його відомості недостовірними.

Ліквідатор перед продажем майна здійснює його інвентаризацію та оцінку (абзац 4 частини 2 статті 41, абзац 1 частини 1 статті 44, абзац 2 частини 1 статті 46 Закону). Інвентаризація здійснюється, зокрема, для забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку боржника (стаття 10 Закону «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність»).