3-річний досвід проведення аукціонів

Питання:Відповідно до ч.6 ст. 49 Закону організатор аукціону повинен мати не менш як трирічний досвід проведення аукціонів. Водночас інститут електронних торгів у процедурі банкрутства з’явився лише з 19 січня 2013 року. Звідки взятись організаторам електронних аукціонів з таким досвідом?

 

Відповідь: Організатором аукціону може бути будь-яка фізична або юридична особа (якщо для продажу певного виду майна не вимагається ліцензія), яка має не менш як трирічний досвід проведення аукціонів.

При цьому:

  1. така особа не обов’язково повинна мати досвід проведення саме електронних аукціонів – досить досвіду проведення аукціонів не в електронній формі;

  2. така особа не обов’язково повинна мати досвід проведення аукціонів саме у процедурі банкрутства – досить досвіду проведення інших аукціонів (зокрема тих, на яких продається майно, добровільно надане для продажу власниками).

    Обґрунтування:

    1) Електронні торги є лише однією з форм проведення аукціону (ст.67 Закону). При цьому ч.6 ст.49 Закону не містить вимоги, щоб у разі проведення аукціонів в електронній формі організатор мав трирічний досвід проведення аукціонів саме у такій формі.

    2) Припущення, що організатор аукціону повинен мати досвід проведення аукціонів саме у процедурі банкрутства, означало б, що на ринок проведення аукціонів у процедурі банкрутства не допускаються нові особи, оскільки у них немає відповідного досвіду. Це означало б монополізацію ринку наявними організаторами. Тому таке припущення слід відкинути.