Зняття арештів з майна банкрута

Питання:Яким чином має діяти суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, та арбітражний керуючий у випадку, коли на майно банкрута накладено арешти, які перешкоджають його продажу? Чи має державний виконавець знімати накладені ним арешти?

 

Відповідь:Арешти знімає суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, за клопотанням арбітражного керуючого.

 

Обґрунтування:

На практиці виникла проблема при знятті арештів з майна боржника. Для того, щоб здійснити продаж майна банкрута та оформити право власності новим набувачем, таке майно має бути звільнено від обтяжень. Постало питання: хто та в якому порядку має це зробити?

 1. Припинення обтяження судом, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство.

  Господарський суд за заявою розпорядника майна, керуючого санацією, скасовує арешти з майна боржника чи інші обмеження щодо розпорядження його майном у разі, якщо такі арешти чи обмеження перешкоджають господарській діяльності боржника та відновленню його платоспроможності (частина сьома статті 22 та абзац сьомий частини четвертої статті 28 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»). В цьому випадку суд здійснює активну дію – виносить ухвалу про скасування арешту. Така ухвала є підставою для реєстрації державним реєстратором припинення обтяження.

  З дня прийняття господарським судом постанови про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури скасовується арешт, накладений на майно боржника, визнаного банкрутом, чи інші обмеження щодо розпорядження майном такого боржника. Накладення нових арештів або інших обмежень щодо розпорядження майном банкрута не допускається (частина перша статті 38 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»). В цьому випадку арешти скасовуються в силу закону, а підставою для реєстрації державним реєстратором припинення обтяження є постанова про визнання боржника банкрутом і відкриття ліквідаційної процедури.

  Таким чином, усі обтяження, які перешкоджають продажу майна боржника, скасовуються господарським судом в межах провадження у справі про банкрутство за клопотанням арбітражного керуючого.

  2. Державний виконавець не має права знімати арешти після порушення провадження у справі про банкрутство.

  Під час здійснення своїх повноважень арбітражні керуючі звертаються із клопотаннями про зняття арештів, накладених державними виконавцями під час примусового виконання рішень, безпосередньо до державних виконавців. Відмови державних виконавців задовольнити таке клопотання викликають суперечки, які вимушений вирішувати суд.

  Слід зазначити, що за загальним правилом, державний виконавець, реалізуючи виконавче провадження, самостійно знімає накладені ним арешти. Винятком є ситуація, коли стосовно боржника порушено справу про банкрутство. Так, у разі порушення господарським судом провадження у справі про банкрутство боржника виконавче провадження зупиняється, а після визнання боржника банкрутом – закінчується, арешт на майно боржника державним виконавцем в обох випадках не знімається – це заборонено законом (частина 4 статті 39 та частина 1 статті 50 Закону “Про виконавче провадження”). Зняти арешт з майна боржника в такому випадку може суд, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство, за клопотанням арбітражного керуючого.

  Відтак, арбітражні керуючі мають звертатися із клопотанням про зняття арешту, накладеного державним виконавцем під час примусового виконання рішення, до господарського суду, в провадженні якого перебуває справа про банкрутство боржника.

  3. Заявником про припинення обтяження виступає боржник в особі арбітражного керуючого.

  Відповідно до частини восьмої статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», державній реєстрації прав підлягає виникнення, перехід та припинення обтяжень речових прав на нерухоме майно. Державна реєстрація припинення обтяжень проводиться на підставі заяви заінтересованої особи, якою є особа, якою припинено обтяження, а також особа, в інтересах якої припинено обтяження. Особою, в інтересах якої припинено обтяження у справі про банкрутство, є боржник в особі арбітражного керуючого, який звертається до державного реєстратора із заявою про припинення обтяження.