Визначення початкової вартості часток (акцій) господарського товариства, утвореного у процедурі заміщенні активів

Питання: Відповідно до ч.6 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” відчуження часток (акцій) у статутному (складеному) капіталі новоутвореного [у процедурі заміщення активів] господарського товариства здійснюється на аукціоні в порядку, встановленому цим Законом; відповідно до ч.1 ст.57 зазначеного Закону початкова вартість майна, що продається на аукціоні, визначається арбітражним керуючим. Водночас пунктом 5 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.04.2013 № 244, встановлено, що керуючий санацією забезпечує визначення початкової вартості майна боржника, що відчужується, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність; після визначення початкової вартості майна боржника забороняється вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну його вартості.

Як має визначатись початкова вартість часток (акцій) господарського товариства, утвореного у процедурі заміщенні активів, які продаються на аукціоні?

Як слід застосовувати пункт 5 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01.04.2013 № 244?

 

Відповідь:

початкова вартість часток (акцій) господарського товариства, утвореного у процедурі заміщенні активів, визначається арбітражним керуючим самостійно;

пункт 5 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01.04.2013 № 244, застосуванню не підлягає.

 

Обґрунтування:

Ч.6 ст.34 Закону України “Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом” містить посилання на встановлений цим Законом порядок продажу майна на аукціоні, а ч.1 ст.57 зазначеного Закону наділяє арбітражного керуючого повноваженням визначати початкову вартість майна.

При цьому Закон не встановлює обов’язковості проведення оцінки майна відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Відтак така оцінка не є обов’язковою.

 

Абзацом першим пункту 5 Порядку відчуження у процедурі санації майна боржника шляхом заміщення активів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 01.04.2013 № 244 (далі – Порядок), встановлено, що керуючий санацією забезпечує визначення початкової вартості майна боржника, що відчужується, відповідно до законодавства про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність. Водночас у процедурі заміщення активів майно боржника відчужується шляхом його передачі господарському товариству, що утворюється боржником (ч.2 ст.34 Закону). Таким чином, відчуження здійснюється безоплатно у зв’язку з одержанням боржником акцій (часток) новоутвореного господарського товариства[1]. Отже, жодної «початкової» вартості майна боржника, що відчужується, тут бути не може, бо це майно не продаватиметься. Таким чином, при буквальному прочитанні п.5 Порядку виявляється, що він позбавлений змісту, а тому застосовуватись не може. Якщо ж тлумачити цей пункт так, що в ньому йдеться про початкову вартість акцій (часток) новоутвореного господарського товариства, то тоді цей пункт суперечитиме цитованим вище нормам Закону, а тому не може застосовуватись відповідно до частини другої статті 4Господарського процесуального кодексу України.

В абзаці другому пункту 5 Порядку сказано: «Після визначення початкової вартості майна боржника забороняється вчиняти будь-які дії, спрямовані на зміну його вартості». З цього приводу слід зазначити, що незалежно від розуміння моменту «визначення початкової вартості майна боржника», це положення неможливо застосувати на практиці. Дійсно, якщо юридична особа здійснює поточну діяльність (виробництво, реалізацію), то її майно весь час змінюється. Навіть якщо зупинити виробництво, мети «не вчиняти будь-яких дій, спрямованих на зміну вартості майна» досягти не вдасться, бо така консервація приноситиме збитки. Втім, з огляду на те, що абзац перший пункту 5 Порядку не може застосовуватися, тобто «початкова» вартість майна боржника, що відчужується, не визначається, не може застосовуватися і абзац другий цього пункту.

 

 З певною долею умовності іноді кажуть, що майно боржника «обмінюється» на акції чи частки новоутвореного господарського товариства, чи що майно боржника «передається до статутного капіталу» новоутвореного господарського товариства (див. наприклад п.15 Порядку), хоча обидва вирази не є точними.