Порядок продажу заставного майна

Питання:  В яких випадках суд може надати згоду на продаж майна, яке є предметом забезпечення? Чи можна звертатись безпосередньо до суду – без попереднього звернення до заставодержателя?

Відповідно до частини четвертої статті 42 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду. При цьому частина перша статті 44 Закону визначає, що продаж майна здійснюється способами: проведення аукціону або продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі. Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його реалізації за найвищою ціною. На практиці може виникнути ситуація, коли забезпечений кредитор прийме рішення продати майно безпосередньо юридичній або фізичній особі за заниженою ціною. Чи вправі ліквідатор у такому випадку звернутись до суду, у провадженні якого перебуває справа про банкрутство, із заявою, у якій просити суд визначити порядок продажу заставного майна, оскільки такими діями забезпеченого кредитора можуть порушуватись права боржника та конкурсних кредиторів?

 

Відповідь:Порядок продажу визначено Законом. Спосіб продажу визначає ліквідатор. Якщо ліквідатор неналежним чином виконує свої повноваження (зокрема, порушує закон при продажу майна боржника) – це може слугувати приводом для розгляду господарським судом питання про припинення повноважень такого ліквідатора та призначення нового ліквідатора (частина 12 статті 41 Закону). Продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду.

 

Обґрунтування:

Такий висновок випливає із аналізу положень абзацу 2 частини 4 статті 42 Закону (продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом, виключно за згодою кредитора, вимоги якого воно забезпечує, або суду) та приписів частини 1 статті  44 Закону (після проведення інвентаризації та оцінки майна ліквідатор здійснює продаж майна банкрута такими способами: 1) проведення аукціону або 2) продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі). Вибір способів продажу активів здійснюється ліквідатором з метою забезпечення його відчуження за найвищою ціною — таким способом, як правило, може бути аукціон.  Адже саме застосування процедури аукціону дозволяє продати майно за максимальною ціною, яку визначає ринок за умови прозорості та вільної конкуренції.

Вбачається, що застосування такого способу реалізації майна, як продаж безпосередньо юридичній або фізичній особі, можливе радше як виключення, у тому випадку, коли застосування процедури аукціону призведе до знищення майна боржника або ж суттєвої втрати його вартості. Його може бути застосовано, наприклад, при продажу майна, яке швидко псується, зокрема, продуктів харчування із обмеженим нетривалим терміном зберігання і т. ін.

Рішення про реалізацію майна банкрута шляхом проведення аукціону або шляхом безпосереднього його продажу юридичній або фізичній особі приймає ліквідатор. Кредитор, вимоги якого забезпечує майно, не вправі приймати таке рішення. Він лише надає згоду на реалізацію цього майна. У випадку, коли кредитор не надав такої згоди, згоду на продаж майна надає суд.