Представники громадських організацій об’єднують зусилля задля забезпечення підвищення ефективності системи банкрутства

Центр комерційного права на запрошення Координаційної ради саморегулівних організацій арбітражних керуючих та громадських організацій, які здійснюють свою діяльність у сфері банкрутства, долучився до роботи Ради.

Метою діяльності Координаційної ради є забезпечення ефективного запровадження нової редакції Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» № 4212-VI (надалі – Закон), а також:

- вироблення та впровадження єдиних правил та підходів у сфері регулювання діяльності арбітражних керуючих та розвитку процедури  банкрутства в Україні;

- вироблення спільних заходів щодо подальшого розвитку саморегулювання в Україні, що включає в себе вжиття саморегулівними організаціями  заходів з реалізації на практиці вже наданих Законом повноважень та напрацювання змін до законодавства про банкрутство відповідно до кращих світових практик;

- аналіз правозастосування Закону державним органом з питань банкрутства,  господарськими судами та арбітражними керуючими, вироблення спільної позиції Координаційної ради щодо найгостріших питань, внесення відповідних пропозицій щодо усунення конфліктних ситуацій та подальшого вдосконалення законодавства і його застосування до компетентних органів;

- розроблення законопроектів та інших нормативно-правових актів у сфері банкрутства, внесення їх компетентним органам та вжиття всіх, передбачених законодавством заходів, спрямованих на їх прийняття;

- узагальнення та аналіз виконання державним органом з питань банкрутства функцій контролю за діяльністю арбітражних керуючих, у разі виявлення фактів недотримання законодавства, доведення докерівництва державного органу з питань банкрутства  зазначених фактів.

 

 

14 лютого 2014 рокувідбулося засіданняКоординаційної ради, присвячене обговоренню проблемних питань організації та проведення продажу майна в процедурі банкрутства через аукціон, повноважень арбітражного керуючого при продажу майна, а також забезпечення реалізації процедур банкрутства (зокрема процедури ліквідації) у визначені Законом строки.

В ході засідання було досягнуто згоди щодо направлення Координаційною радою звернення до Вищого господарського суду України з пропозицією переглянути окремі положення Інформаційного листа ВГСУ «Про Закон України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (у редакції Закону України від 22.12.2011 № 4212-VI)" №01-06/606/2013 від 28.03.2013р. (із змінами і доповненнями, внесеними інформаційними  листами ВГСУ від 7.08.2013р. №01-06/1149/2013 та від 26.12.2013р. №01-06/1862/2013), зокрема, в частині:

1) встановлення вимоги щодо того, що організатор аукціону діє на підставі ухвали господарського суду про визнання його учасником провадження у справі про банкрутство (п.33 Інформаційного листа), адже це суперечить положенню частини шостої статті 49 Закону, згідно з якою питання визначення організатора аукціону є виключним повноваженням арбітражного керуючого;

2) надання статусу учасника провадження організатору аукціону (п.33 Інформаційного листа).

27 лютого 2014 року Координаційною радою затверджено звернення до Вищого господарського суду України із рекомендацією переглянути вказані зміни до пункту 33 Інформаційного листа, аби спрямувати судову практику в належне русло.