ВИСНОВОК щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань”

ВИСНОВОК щодо проекту Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання господарських зобов’язань” (реєстр. №11029 від 25.07.2012р., внесений Кабінетом Міністрів України)

У пояснювальній записці до законопроекту зазначається, що проект розроблено з метою попередження поширення випадків штучного невиконання зобов’язань за кредитними договорами підприємств (позичальників-юридичних осіб), підвищення рівня захисту інтересів кредиторів і активізації кредитування в країні. На думку розробників, прийняття законопроекту збільшить інвестиційну привабливість України, створить передумови для пожвавлення кредитування, створення нових робочих місць, збільшення виробництва вітчизняної продукції. Однак, з огляду на викладене у Висновку ЦКП обґрунтування, прийняття законопроекту в запропонованій редакції не досягне визначеної в пояснювальній записці мети. Прийняття запропонованих законопроектом змін до Цивільного кодексу України, Господарського кодексу України та Господарського процесуального кодексу України не покращить, а скоріш за все, погіршить стан виконання зобов\'язань за кредитними договорами, віддалить законодавство України від європейських взірців, зменшить інвестиційну привабливість України. Крім того, проект суперечить Конституції України та Першому протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод. Прийняття проекту призведе також до втрат державного бюджету. Тому, на думку експертів Центру, від вказаної ініціативи доцільно відмовитися. Детальніше читайте текст Висновку.