Актуальність змін до законодавства про банкрутство в Україні

Директор Центру комерційного права Валентина Данішевська взяла участь у Х Міжнародному юридичному форумі (м. Ялта, 1-4 жовтня 2011 року), де запропонувала для обговорення професійної спільноти презентацію на тему «Актуальність змін до законодавства про банкрутство». Протягом всієї своєї діяльності Центр спрямовує зусилля на покращення правового регулювання у сфері виконання контрактів та закриття бізнесу. Запланована реформа законодавчого регулювання системи банкрутства має важливе значення для покращення регулювання в цих сферах та має сприяти кращому захисту прав власності та підвищити інвестиційну привабливість Української економіки.

\"d_1\"

Необхідність законодавчих змін зумовлена неефективністю процедур банкрутства в Україні. Як наслідок, Україна за показником «закриття бізнесу» займає неприпустимо низьке 150 місце серед 183 країн світу (згідно з дослідженням Світового банку та Міжнародної фінансової корпорації «Ведення бізнесу – 2011»). За даними останнього дослідження міжнародної юридичної фірми Кліффорд Чанс (Clifford Chance) «Європейські процедури банкрутства 2011», у відповідь на світову економічну та фінансову кризу, починаючи з 2009 року суттєвого реформування зазнало законодавство про банкрутство Чехії, Польщі, Угорщини, Росії, Іспанії; в процесі реформування знаходяться Франція та Німеччина.

Головними недоліками діючого законодавства України про банкрутство є значна тривалість процедури (від 3 до 10 років), її висока вартість (до 42% вартості майна боржника) та неефективність (сума відшкодування кредитору до 7,9%). Діючий закон є вигідним переважно для недобросовісних боржників та сприяє існуванню неплатоспроможних та збиткових підприємств.

Реформа законодавства про банкрутство в Україні передбачена Програмою економічних реформ Президента України на 2010-2014 рр. Пропозиції щодо реформування напрацьовані робочою групою (створеною при Мінекономіки), до складу якої увійшли провідні спеціалісти у сфері банкрутства, в тому числі експерти Центру комерційного права. 18 травня 2011р. підготовлений робочою групою законопроект зареєстровано у Верховній Раді України (реєстр. №8531). Проект отримав позитивну оцінку Головного науково-експертного управління Верховної Ради України (Висновок від 10.06.2011) та міжнародних експертів (в т.ч. Світового банку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародного валютного фонду).

\"P1130827_1\"

Під час підготовки пропозицій із реформування законодавства робоча група керувалася також висновками науковців-економістів, які звернули увагу нормотворців на особливості українського суспільства, що повинні мати вплив на зміст реформ (див. звіт за результатами дослідження «Державна політика та законодавство із регулювання сфери неплатоспроможності» на сайті Центру). Серед них: сприйняття корупції як «допустимого гріха», неповага до закону, недовіра до інститутів держави, судів та схильність до неформального вирішення проблем, стереотип пріоритету державної власності (та як наслідок – гіпертрофований державний сектор), неповага до права приватної власності (відповідно – продебіторська спрямованість діючого закону).

Для усунення перерахованих вище недоліків чинного закону, новою редакцією пропонується:

  • встановлення більш стислих строків процедур банкрутства: 100 днів відводиться на процедуру розпорядження майном (в т.ч. на розробку плану санації); 18 місяців на процедуру санації (передбачено, що процедура санації може розпочатися лише за наявності плану санації); 12 місяців на процедуру ліквідації (з можливістю продовження цього строку один раз на 6 місяців);
  • мінімізація видатків на проведення процедури. Здешевлення процедури планується досягти за рахунок мінімізації видатків на продаж майна боржника (передбачено скасування обов’язковості проведення оцінки майна), врегулювання питань оплати послуг арбітражного керуючого та контролю за його видатками. Скорочення загальної тривалості процедур теж має сприяти зменшенню витрат;
  • підвищення ефективності досягається за рахунок удосконалення процедури виявлення кредиторів (інформація про відкриття провадження розміщується судом автоматично в мережі Інтернет) та обов’язку інформувати всіх відомих кредиторів; забезпечення прав конкурсних кредиторів, які пропустили строк, встановлений для звернення із вимогами (усувається присічний строк, передбачений чинним законом; вимоги конкурсних кредиторів, які заявлені пізніше встановленого строку, задовольняються в останню чергу), продаж майна виключно через аукціон та відшкодування боргів виключно у грошовій формі;
  • зміна статусу арбітражних керуючих та контроль за їх діяльністю. Передбачається встановлення для них статусу представників вільної професії. Допуск до професії відбуватиметься через систему автоматизованого незалежного тестування. Контроль за діяльністю здійснюватимуть спільно Державний орган з питань банкрутства та представники професії. Передбачається забезпечити автоматизований розподіл справ між арбітражними керуючими та запровадити страхування професійної відповідальності;
  • збалансований захист інтересів усіх учасників (боржника, незабезпечених кредиторів, забезпечених кредиторів) та створення системи забезпечення добросовісної поведінки в процесі. Для досягнення цієї мети законопроект передбачає: стимулювання активної участі боржника в процедурах розпорядження майном, підготовки плану санації (в іншому випадку відбувається перехід до менш бажаної для боржника процедури ліквідації); неможливість маніпулювання оголошенням під час відкриття справи про банкрутство (за рахунок вже згаданого автоматичного розміщення оголошення у мережі Інтернет), розширено права забезпечених кредиторів під час узгодження планів санації, мирових угод та ін.

Очікується, що в результаті запропонованих змін буде досягнуто балансу інтересів кредитора та боржника (шляхом забезпечення послідовного дотримання принципу незворотності, швидкості та повноти повернення боргу), забезпечено пріоритетність збереження бізнесу (а не власника), створено систему попередження недобросовісної поведінки та фіктивного банкрутства.

Для довідки:

Міжнародний юридичний форум – це щорічна подія, яка об’єднує науковців та практиків для обговорення найбільш актуальних проблем в сфері правозастосування. Цього року Х Міжнародний юридичний форум зібрав фахівців не тільки з України, а й з Азербайджану, Білорусі, Казахстану, Молдови, Німеччини, Норвегії, Росії та Узбекістану. Доповідь Валентини Данішевської було відзначено почесною нагородою «Найкраща доповідь 2011».

Більше про конференцію читайте на сайті організаторів форуму: http://www.business-format.com.ua/index.php?pn=578&ci=179