Як може бути проданий заставлений вексель

Питання: банк є забезпеченим кредитором у справі про банкрутство. На забезпечення його вимоги боржник-заставодавець надав банку у заставу вексель, платником за яким є третя особа. Заставодавець індосував вексель банку.

Як може бути проданий такий вексель, адже законним держателем векселя є банк, а не боржник-заставодавець?

Відповідь: Вексель може бути проданий у загальному порядку на аукціоні, замовником якого є ліквідатор.

Обґрунтування:

Внаслідок вчинення бланкового індосаменту банк стає законним держателем і володільцем векселя, але не набуває права власності на нього.

У якості законного держателя векселя банк може від свого імені, але за рахунок заставодавця одержувати платежі за векселем. Якщо одержана від платника за векселем сума є більшою за суму боргу заставодавця, то надлишок банк має сплатити заставодавцю.

Водночас банк не вправі продати вексель.

Відповідно до абзацу другого ч.4 ст.42 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», продаж майна банкрута, що є предметом забезпечення, здійснюється в порядку, передбаченому цим Законом. Вексель не є винятком.

Якщо прийнято рішення про продаж векселя, то банк повинен здійснити зворотне індосування векселя до боржника, аби арбітражний керуючий міг забезпечити його продаж в якості організатора аукціону (ст.49 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»).

Якщо після зворотного індосування векселя до його продажу платник за векселем здійснить повний чи частковий платіж, то ці кошти використовуються виключно для задоволення вимог кредитора за зобов'язаннями, які воно забезпечує відповідно до абзацу першого ч.4 ст.42 Закону «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».