Неправильний індосамент заставленого векселя

Питання: Надаючи в заставу банку вексель у забезпечення свого боргу, заставодавець не вчинив на користь банку індосамент, який містив би застереження "валюта в забезпечення", "валюта в заставу" або будь-яке інше застереження, яке має на увазі заставу. Натомість заставодавець вчинив бланковий індосамент.

Чи набув банк право власності на такий вексель?

Чи може банк бути кредитором у справі про банкрутство заставодавця щодо суми боргу, забезпеченої векселем?

Відповідь: банк не набув право власності на такий вексель. Банк може бути забезпеченим кредитором у справі про банкрутство щодо суми боргу, забезпеченої векселем.

Обґрунтування:

Надаючи в заставу вексель, заставодавець мав вчинити на користь банку індосамент, який містив би застереження "валюта в забезпечення", "валюта в заставу" або будь-яке інше застереження, яке має на увазі заставу (ст.19 Уніфікованого закону про переказні векселі та прості векселі – далі «УЗ»). Держатель такого векселя може здійснювати всі права, що випливають з переказного векселя, але поставлений ним індосамент має силу лише як передоручений індосамент (ст.19 УЗ).

Це означає, що банк може від свого імені, але за рахунок заставодавця, одержувати платежі за векселем. Якщо одержана від платника за векселем сума є більшою за суму боргу заставодавця, то надлишок банк має сплатити заставодацю.

Якщо, надаючи в заставу вексель, заставодавець помилково не вчинив на користь банку індосамент, який містив би застереження "валюта в забезпечення", "валюта в заставу" або будь-яке інше застереження, яке має на увазі заставу, то це не впливає на висновки, наведені вище.

Якщо, наприклад, заставодавець помилково передав вексель за бланковим індосаментом, то банк одержує фактичну можливість продати вексель третім добросовісним особам, які не знали і не могли знати, що банк не є власником векселя. Втім, така поведінка банку буде протизаконною

[1] Така ж ситуація виникає, коли власник надає в заклад «звичайне» рухоме майно, не вносячи до Державного реєстру обтяжень рухомого майна запису про своє право власності. Володілець (закладодержатель) такого рухомого майна також одержує фактичну можливість продати його, бо треті особи вважають володільця власником. Але такі дії будуть протизаконними.